Start > Båtliv > Södertälje kanal > Köp årskort för Södert...
Personuppgifter säsongskortsinnehavare
Säsongskortsbetalare
Båtuppgifter

Fält markerade med (*) är obligatoriska

Betalning

Priset för ett säsongskort är 1200 kr inkl. moms. Säsongskortet betalas genom inbetalning till Sjöfartsverkets Bankgiro 5319-8578. Ange beställningens referensnummer som referens vid betalning.

Avtalsvillkor

Kort skickas till angiven leveransadress efter att betalning med angivet referensnummer inkommit på Sjöfartsverkets konto. Kortet skall uppvisas för slusspersonalen vid passage mot Saltsjön, eller fästas väl synligt på styrbords sida. Betalat årskort återlöses ej. Förlorat årskort ersätts inte av Sjöfartsverket. Vid missbruk kan Sjöfartsverket utan ersättning återkalla kortet.