FACEBOOK

2019-05-15

Facebookbild

Idag har några av de största aktörerna inom sjöfarten skrivit på en avsiktsförklaring för en arbetsmiljö i världsklass, och nolltolerans mot trakasserier och kränkande särbehandling. Självklart har vi skrivit på. - Avsiktsförklaringen är ett viktigt steg för branschen och en ledstjärna för hur vi tillsammans ska arbeta, säger vår generaldirektör Katarina Norén, som menar att #lättaankar gjorde det helt tydligt att sjöfartsbranschen inte gjort tillräckligt för att skapa en inkluderande arbetsmiljö, särskilt inte för kvinnor.