Start > Om oss > Jobba hos oss > Yrkesroller
VTS-central

VTS står för Vessel Traffic Service och används som ett samlande begrepp för sjötrafikinformation och service till sjötrafiken i hårt trafikerade eller miljökänsliga områden.

Sjöfartsverket har inrättat fyra VTS-centraler i fyra områden; Södertälje, Malmö, Göteborg och Marstrand. Syftet med dessa centraler är att öka sjötrafiksäkerheten och förhindra miljöförstöring.

Får allt större betydelse

Du kan alltså arbeta som VTS-operatör på Sjöfartsverket i alla Sveriges tre största städer. Befattningen VTS-operatör är relativt ny men samtidigt får tjänsten allt större betydelse i och med utvecklingen av sjöfarten och nya EU-direktiv. Som VTS-operatör arbetar du med övervakning och kommunikation med fartyg om trafikbilden, eventuella fel i farledsutmärkningen samt övriga hinder i farleden. Det är svårt att säga exakt hur många sjö- och miljöolyckor som förhindrats tack vare Sjöfartsverkets VTS-operatörer men klart är i alla fall att du som VTS-operatör gör skillnad.

Har koll på all trafik

Kommunikationen med VTS-centralerna sker genom VHF-radio på särskilda radiokanaler. Samtliga VTS-centraler erhåller via Sjöfartsverkets datanätverk information från fartygens AIS-transpondrar. Detta innebär att fartygens positioner och rörelser presenteras i elektroniska sjökort på dataskärmar. VTS-centralerna har tillgång till aktuella vind- och vattenuppgifter från ett antal väderstationer längs den svenska kusten och som VTS-operatör måste du ständigt vara uppdaterad på trafikbilden och på eventuella faror eller förändringar i farleden.

Servicen är viktigast

VTS-centralerna är alltid bemannade och arbetet utförs på schemalagda tider, såväl dag som natt. Som nyanställd VTS-operatör börjar du alltid din anställning med en intern VTS-utbildning på Sjöfartsverket. Som VTS-operatör kommer du i kontakt med många människor och det är viktigt att du är öppen och har en utvecklad service- och samarbetsförmåga. Du måste också kunna kommunicera obehindrat på både svenska och engelska.

Dela artikeln