Start > Om oss > Jobba hos oss > Yrkesroller
Ytbärgare och räddningshelikopter

Om du väljer att bli ytbärgare tar du steget in i ett jobb med höga krav, men med starka belöningar.

Anpassningsförmåga och flexibilitet är viktigt. Du måste kunna och vilja anpassa dig till olika krav beroende på uppdrag, miljöer och arbetstid. Förändring och kriser är en del av denna livsstil.
Eftersom du jobbar i en besättning under långa perioder och ibland under hård press krävs det att ni fungerar ihop. Att vara en besättningsmedlem kräver att du är välvilligt inställd till dina och ditt lags behov.

God vattenvana och bra kondition

De som är intresserade av att bli ytbärgare bedöms under rekryteringsprocessen bland annat i följande urvalskriterier; personlighet, fysik, medicinsk erfarenhet och ledarskap. Personer som rekryteras av oss kan ha olika bakgrund. Sjöfartsverket har sedan en intern utbildning för ytbärgare.

Som ytbärgare krävs det mycket god vattenvana och bra kondition. Fysisk styrka och ett bra psyke är andra egenskaper som behövs. Stort fokus läggs också på personligheten då du ska jobba i en besättning 24 timmar om dygnet, en vecka åt gången. Det är ofta har väldigt många sökande till få platser, så först görs en grovgallring bland ansökningarna. Därefter kallas ett antal kandidater till en första intervju. De som bedöms lämpliga har sedan en heldag framför sig med tester av styrka, kondition och vattenvana. Efter det görs en psykologutvärdering som också inkluderar test av simultankapacitet, stresstolerans och rumsuppfattning. De som klarat dessa steg gör till slut en omfattande flygläkarundersökning för att bekräfta att personen är fysiskt frisk.

Praktisk träning varvat med teori

Den första praktiska delen av utbildningen görs sedan i en speciell träningsanläggning i Finland. När det är klart fortsätter utbildningen i Sverige med praktisk vinschträning varvat med teori. Efter att grundutbildningen är avslutad tjänstgör man tillsammans med en erfaren ytbärgare under ett antal beredskapsveckor för att få den stöttning som behövs.

Om allt går bra och den nyutbildade ytbärgaren klarar sin ”slutcheck” är det sedan klart för beredskapstjänstgöring. Vi räknar med att det går cirka sex månader från att utbildningen påbörjas tills man är klar för att jobba på egen hand.

Dela artikeln