Aktuella remisser - Sjofartsverket
Start > Om oss > Lagrummet

Beredningsremiss inför tillåtlighetsprövning av två nya farledsavsnitt i farled 511 Landsorts bredgrund - Södertälje (Igelsta).

Sjöfartsverket planerar att inrätta två nya farledsavsnitt i farled 511 Landsorts Bredgrund – Södertälje (Igelsta). Inför regeringens tillåtlighetsprövning av inrättandet genomför Sjöfartsverket en beredningsremiss under hösten 2018 för att informera om ärendet samt inhämta synpunkter från myndigheter, organisationer och andra berörda.

Ni bereds härmed möjlighet att inkomma med yttrande i ärendet. Som underlag finns Sjöfartsverkets utredning tillsammans med av länsstyrelsen godkänd miljökonsekvensbeskrivning. Samtliga handlingar i ärendet finns tillgängliga här nedan. 

Ert yttrande ska vara Sjöfartsverket tillhanda senast den 1 oktober 2018.

Yttrandet skickas med e-post till sjofartsverket@sjofartsverket.se, eller per brev till Sjöfartsverket, Östra Promenaden 7, 601 78 Norrköping.

Ange ärendenummer: 18–03034 i mejlet eller på brevet.

>> Läs mer och ladda ner dokument från Landsortssidan

Dela artikeln