Start > Om oss > Lagrummet

Välkommen att ta del av Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter för farleds- och lotsavgifter. De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

>> Läs mer om nya föreskrifter för farleds- och lotsavgifter

De ändringar som föreslås framgår av de föreskrifter och den konsekvensutredningar som du hittar nedan:

Ändringsförslag - föreskrifter om farledsavgift

Ändringsförslag - föreskrifterom tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

Konsekvensutredning angående förslag till ändringar av föreskrifter om farledsavgift

Konsekvensutredning angående förslag till ändringar av föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

Missiv - avgiftshöjning

Sjöfartsverket tar tacksamt emot era synpunkter senast den 31 oktober 2018. Synpunkterna lämnas skriftligen till sjofartsverket@sjofartsverket.se eller till följande adress: Sjöfartsverket, 601 78 Norrköping. Vänligen ange vår beteckning 18-03417 i ert remissvar.

Har du frågor med anledning av förslaget är du välkommen att kontakta:
Staffan Söderberg
staffan.soderberg@sjofartsverket.se
010 – 478 64 56

Dela artikeln