Start > Om oss > Lagrummet > Systematisk förteckning

  

Grundförfattning Beskrivning
1992:1 Avtal mellan Sjöfartsverket och Trollhätte kanalverk angående debitering och uppbörd av farledsvaruavgift för gods som transporteras på Trollhätte kanal
1996:15 Högsta pris för vissa lastbilstransporter till och från Gotland m.m.

2015:2

Taxa för fritidsfartyg på Södertälje kanal

Denna författning upphör att gälla den 1 januari 2019 då Sjöfartsverkets föreskrifter (2018:20) om taxa för fritidsfartyg på Södertälje kanal träder i kraft

2017:26

Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

Denna författning upphör att gälla den 1 januari 2019, då Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2018:19) om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter träder i kraft

2017:27

Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgift

Denna författning upphör att gälla den 1 januari 2019, då Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2018:18) om farledsavgift träder i kraft

2018:1

Taxa för fartyg på Trollhätte kanal

2018:18

Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgift

Rättelseblad

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2019, då Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2018:17) om farledsavgift upphör att gälla

2018:19

Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2019, då Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2017:26) om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter upphör att gälla.

2018:20

Sjöfartsverkets föreskrifter om taxa för fritidsfartyg på Södertälje kanal

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2019, då Sjöfartsverkets föreskrifter (2015:2) om taxa för fritidsfartyg på Södertälje kanal upphör att gälla

Sidan uppdaterad: 2019-01-18