Start > Om oss > Lagrummet > Systematisk förteckning

  

Grundförfattning Beskrivning
1992:1 Avtal mellan Sjöfartsverket och Trollhätte kanalverk angående debitering och uppbörd av farledsvaruavgift för gods som transporteras på Trollhätte kanal
1996:15 Högsta pris för vissa lastbilstransporter till och från Gotland m.m.

2018:1

Taxa för fartyg på Trollhätte kanal

Upphör att gälla den 1 januari 2020 och ersätts av SJÖFS 2019:5 och SJÖFS 2019:6

2018:18

Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgift

Rättelseblad

Upphör att gälla den 1 januari 2020 och ersätts av SJÖFS 2019:3

2018:19

Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

Upphör att gälla den 1 januari 2020 och ersätts av SJÖFS 2019:4

2018:20

Sjöfartsverkets föreskrifter om taxa för fritidsfartyg på Södertälje kanal

Upphör att gälla den 1 januari 2020 och ersätts av SJÖFS 2019:6

2019:3

Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgift

Träder i kraft den 1 januari 2020

2019:4

Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

Träder i kraft den 1 januari 2020

2019:5

Sjöfartsverkets föreskrifter om taxa för fritidsfartyg på Trollhätte, Säffle och Södertälje kanal

Träder i kraft den 1 januari 2020

2019:6

Sjöfartsverkets föreskrifter om taxa för fartyg på Trollhätte och Södertälje kanal

Träder i kraft den 1 januari 2020

Sidan uppdaterad: 2019-10-11