Start > Om oss > Lagrummet > Systematisk förteckning

 

Grundförfattning Beskrivning
1993:28

Trafikföreskrifter för Södertälje kanal och Trollhätte kanal

Ändringsföreskrifter:  
1994:15 - punktema 5.1 och 8 i bilaga 1
2008:90 - 8 och 14 §§ 
2009:15 - 14 och 15§§
2019:7 - Upphävd (TSFS 2019:98)

1998:2

Trafiken på Göta kanal

Ändringsföreskrifter:
2020:1 Upphävd (TSFS 2019:139)

2008:97 Sjötrafikregler i Stockholms skärgård
2017:1 Upphävande av föreskrifter för sjötrafiken i Sotenkanalen (TSFS 2016:122)
2017:2 Upphävande av föreskrifter för sjötrafiken i Hamburgsund (TSFS 2016:123)
2017:3

Upphävande av föreskrifter för allmän farled nr 539 förbi värmdö-Garpen (TSFS 2016:124)

Rättelseblad

2017:4 Upphävande av föreskrifter om sjötrafikregler i Malö strömmar (TSFS 2016:125)

Sidan uppdaterad: 2020-02-27