Start > Om oss

Sjöfartsverkets etiska kod beskriver hur Sjöfartsverkets medarbetare förväntas uppträda mot varandra, mot avtalsparter och mot samhället i övrigt. Koden bygger på den statliga värdegrunden samt myndighetens egen värdegrund och interna styrdokument.

Sjöfartsverket ska alltid ta hänsyn till den etiska koden när avtal eller partnerskap ingås. Vi ställer krav på våra leverantörer att agera på samma sätt, dvs. med ett etiskt förhållningssätt inom den egna organisationen och i eventuella mellanled i leverantörskedjan.

Dela artikeln