Farledsprojekt

I Sjöfartsverkets uppgift ingår att inrätta och hålla miljöanpassade och säkra sjövägar som tillgodoser sjöfartens behov. Härigenom ska sjö- och miljöolyckor förhindras.

Målet är att antalet incidenter och olyckor som beror på farledshållningen ska vara noll. För att klara det krävs det kontinuerliga insatser för att förbättra farlederna och öka säkerheten för fartygen som trafikerar dem.

Sjöfartsverket driver tillsammans med hamnar, kommuner och andra myndigheter flera farledsprojekt i syfte att öka säkerheten och anpassa farlederna till moderna fartygsflottor.

Under de senaste åren har insatser gjorts för att förbättra farlederna in till bland annat Göteborg, Stockholm, Norrköping, Malmö, Trelleborg och Gävle. Närmast på tur står Mälaren och Luleå.

Genom att klicka på bilderna nedan eller i menyn till höger kan du läsa mer om aktuella och nyligen avslutade farledsprojekt.

MSW REPORTAL

FACEBOOK

2018-11-09

Facebookbild

Fritidsbåtsäsongen är ännu inte helt avslutad, men de senaste dagarna har vädret utmed stora delar av den svenska kusten präglats av dimma och begränsad sikt. Dimma kan komma snabbt, överraskande och ljudlöst. Plötsligt finns inga referenser att tillgå som till exempel bojar, öar och fyrar. Dimman kan även orsaka missuppfattningar av ljud, både på långt och kort avstånd. De senaste dagarna har Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral hanterat flera ärenden där fritidsbåtar kört vilse i dimma. För dig som planerar att ge dig ut på sjön i dåliga siktförhållanden med båt som inte är utrustad med radar kommer här några tips för att öka säkerheten. • Ta del av väderprognosen för området du ska vistas i. Varnas det för dimma betyder det att sikten är mindre än en kilometer. Dis innebär sikt mellan en och tio kilometer. • Ser du dimman framför dig, vänd hellre om än fortsätt in i den. • Om du ändå hamnar i dimma: tänk på att plottern inte alltid visar all omkringliggande trafik, använd radar om du har en sådan ombord. Tänk på att kajaker och mindre båtar syns dåligt från bryggan på större fartyg och väldigt dåligt på radarn. Dessutom släpar ofta plottern och fördröjningen av information är en osäkerhetsfaktor du måste ta hänsyn till. • Är det dimma och du hör en lång signal varannan minut betyder det att ett fartyg gör fart genom dimman någonstans i närheten. • Sänk farten eller stanna upp helt om du tappar orienteringen. Om du driver kraftigt, ankra i ett säkert område så att du inte driver på grund. • Se till att du har med dig visselpipa eller signalhorn om du ligger i trafikerade stråk. • Larma vid behov, se till att du har telefonen laddad och att du har funktionen ”platstjänster” igång. Då kan sjö- och flygräddningscentralen snabbt lokalisera dig och vid behov varna kringliggande trafik. • Vid alla situationer oavsett väder: bär flytväst. Välj en flytväst som tydligt syns om vi skulle behöva söka rätt på dig från vattnet. Foto: Thomas Ollinger/Mostphotos