Start > Sjöfart > Isbrytning
Isbrytare

Under vintertid så presenteras här gällande och aviserade trafikrestriktioner, isbrytarnas verksamhetsområde och annan viktig information för vintersjöfarten.

2019-04-23  kl.0850

Information från Isbrytarledning   

 

Trafikrestriktioner:  

Med trafikrestriktioner vill man öka säkerheten och trafikens smidighet vintertid.
Endast fartyg som uppfyller villkoren i trafikrestriktionerna erhåller isbrytarassistans.

   

 

 Sjöfartsverket informerar:  

TSS Norra Kvarken temporärt avlyst from kl 00:00 UTC den 1 februari 2019 och tills vidare – dock längst t.o.m. 6 maj 2019.

Gällande restriktioner:  

KARLSBORG -LULEÅ
Min isklass IC och min 2000 dwt

HARAHOLMEN -SKELLEFTEHAMN
Upphör

ÅNGERMANÄLVEN
Upphör

 Aviserade restriktioner:    
Rapportering:  

Rapporteringsinstruktion för hamnar med gällande trafikrestriktioner.

Gällande dirigeringsvägar:    
 Isbrytarnas aktiviteter    
Ale   Assisterar Bottenviken
Atle   Förtöjd Luleå - avslutat säsong
Frej   Förtöjd Luleå - avslutat säsong
Oden   Förtöjd Landskrona - avslutat säsong. Förbereder sommarens polarexpedition
Ymer   Förtöjd Luleå, 24 h beredskap
   
Scandica   Farledsarbeten
Baltica   Farledsarbete och sjömätning
Fyrbyggaren   Forskningsarbete
Israpport:   SMHI Istjänst israpport
Isprognos:  

SMHI Istjänst Is till havs

Kontaktinformation  

Isbrytarledningen nås på telefon 0771-63 25 25.
För brådskande ärenden utanför kontorstid finns beredskapshavande på samma telefonnummer.
Epost: opc@sjofartsverket.se