Start > Sjöfart > Isbrytning
Isbrytare

Under vintertid så presenteras här gällande och aviserade trafikrestriktioner, isbrytarnas verksamhetsområde och annan viktig information för vintersjöfarten.

2019-02-16  kl. 1015

Information från Isbrytarledning   

 

Trafikrestriktioner:  

Med trafikrestriktioner vill man öka säkerheten och trafikens smidighet vintertid.
Endast fartyg som uppfyller villkoren i trafikrestriktionerna erhåller isbrytarassistans.

   

 

 Sjöfartsverket informerar:  

 TSS Norra Kvarken temporärt avlyst from kl 00:00 UTC den 1 februari 2019 och tills vidare – dock längst t.o.m. 6 maj 2019.

Gällande restriktioner:  

KARLSBORG -SKELLEFTEHAMN
Min isklass IA och min 4000 dwt

HOLMSUND - ÖRNSKÖLDSVIK
Min isklass IB och min 2000 dwt

ÅNGERMANÄLVEN
Min isklass IB och min 2000 dwt

HÄRNÖSAND - ÖREGRUND
Min isklass IC och min 2000 dwt eller
min isklass II och 4000 dwt

MÄLAREN
Min isklass IC och min 1300 dwt eller
min isklass II och min 2000 dwt

VÄNERN, TROLLHÄTTEKANAL och GÖTA ÄLV
Upphör

 Aviserade restriktioner:    
Rapportering:  

Rapporteringsinstruktion för hamnar med gällande trafikrestriktioner.

Gällande dirigeringsvägar:    
 Isbrytarnas aktiviteter    
Ale   Förtöjd Vänersborg
Atle   Assisterar södra Bottenviken/norra Kvarken
Frej   Assisterar Bottenviken
Oden   Assisterar Bottenviken
Ymer   Assisterar norra Bottenviken
Thetis   Assisterar Norra Kvarken/norra Bottenhavet
Scandica   Farledsarbeten
Baltica   Farledsarbete och sjömätning
Fyrbyggaren   Forskningsarbete
Israpport:   SMHI Istjänst israpport
Isprognos:  

SMHI Istjänst Is till havs

Kontaktinformation  

Isbrytarledningen nås på telefon 0771-63 25 25.
För brådskande ärenden utanför kontorstid finns beredskapshavande på samma telefonnummer.
Epost: opc@sjofartsverket.se