Start > Sjöfart > Isbrytning
Isbrytare

Under vintertid så presenteras här gällande och aviserade trafikrestriktioner samt en kortfattad redogörelse över issituationen, isbrytarnas verksamhetsområde och annan viktig information för vintersjöfarten.

2017-03-24 kl. 0554

Trafikrestriktioner:  

Med trafikrestriktioner vill man öka säkerheten och trafikens smidighet vintertid.
Endast fartyg som uppfyller villkoren i trafikrestriktionerna erhåller isbrytarassistans.

 Sjöfartsverket informerar:  

Interaktiv hemsida om hela Östersjöns isbrytning:
www.baltice.org

Gällande restriktioner:  

Karlsborg -Luleå
Lägst isklass IA och 4000 dwt

Haraholmen - Skellefteå
Lägst isklass IA och 2000 dwt

Holmsund - Örnsköldsvik
Lägst isklass IC och 2000 dwt

Ångermanälven
Lägst isklass IC och 2000 dwt

Härnösand - Orrskär
Lägst isklass II och 2000 dwt

Norrsundet - Skutskär
Upphör

Mälaren
Lägst isklass II och 1300 dwt

 Aviserade restriktioner:  

 

Rapportering:  

Rapporteringsinstruktion för hamnar med gällande trafikrestriktioner

Gällande dirigeringsvägar:  

Fartyg destinerade till LULEÅ / KARLSBORG:
Efter NORDVALEN FYR
WP1.                  N 63-40, E 21-25
WP2.                  N 64-30, E 22-07
WP3.                  N 64-44, E 22-19

Fartyg destinerade till SKELLEFTEÅ / HARAHOLMEN:
Efter NORDVALEN FYR
WP1.                  N 63-40, E 21-25
WP2.                  N 64-30, E 22-07

Efter sista WP fortsätt normal rutt till destination. 

 Isbrytarnas aktiviteter    
Ale:   Assisterar i Norra Kvarken
Atle:   Assisterar i Bottenviken, chartrad av Finska trafikverket
Ymer:   Assisterar i Bottenviken
Frej:   Assisterar i Bottenviken
 Oden:   Assisterar i Bottenviken
     
Scandica:   Farledsarbete
Baltica:   Sjömätningsverksamhet
Fyrbyggaren:  

Farleds- och forskningsverksamhet

Israpport:   SMHI Hemsida
Isprognos:   

Under början av helgen inledningsvis NE - E mestadels svag - måttlig isdrift. Avtagande istillväxt. Under söndagen E - SE kraftig isdrift

Övrigt:  

 

Kontaktinformation  

Isbrytarledningen nås på telefon 0771-63 25 25.

Nästa uppdatering:  

senast 27 mars 2017