Start > Sjöfart > Isbrytning
Isbrytare

Under vintertid så presenteras här gällande och aviserade trafikrestriktioner samt en kortfattad redogörelse över issituationen, isbrytarnas verksamhetsområde och annan viktig information för vintersjöfarten.

2018-05-18  kl. 09:00

Trafikrestriktioner:  

Med trafikrestriktioner vill man öka säkerheten och trafikens smidighet vintertid.
Endast fartyg som uppfyller villkoren i trafikrestriktionerna erhåller isbrytarassistans.

 Sjöfartsverket informerar:  

 

Gällande restriktioner:  

KARLSBORG
Lägst isklass IC och lägst 2000 dwt

LULEÅ
Lägst isklass II och lägst 2000 dwt

HARAHOLMEN
Lägst isklass II och lägst 2000 dwt 

 Aviserade restriktioner:  

 

Rapportering:  

Rapporteringsinstruktion för hamnar med gällande trafikrestriktioner.

Gällande dirigeringsvägar:    
 Isbrytarnas aktiviteter    
Ale:   Förtöjd Vänersborg
Atle:   Förtöjd Luleå
Ymer:   Förtöjd Luleå
Frej:   Assisterar Bottenviken
 Oden:   Förtöjd Helsingborg mobiliserar inför forskningsexpedition
     
Scandica:   Farledsarbeten
Baltica:   Farledsarbete och sjömätning
Fyrbyggaren:   Forskningsarbete
Israpport:   SMHI Istjänst israpport
Isprognos:  

SMHI Istjänst Is till havs

Kontaktinformation  

Isbrytarledningen nås på telefon 0771-63 25 25.
Utanför kontorstid finns beredskapshavande på samma telefonnummer.
Epost: opc@sjofartsverket.se