Start > Sjöfart > Isbrytning
Isbrytare

Under vintertid så presenteras här gällande och aviserade trafikrestriktioner samt en kortfattad redogörelse över issituationen, isbrytarnas verksamhetsområde och annan viktig information för vintersjöfarten.

2018-03-16 kl. 0945

Trafikrestriktioner:  

Med trafikrestriktioner vill man öka säkerheten och trafikens smidighet vintertid.
Endast fartyg som uppfyller villkoren i trafikrestriktionerna erhåller isbrytarassistans.

 Sjöfartsverket informerar:  

From 25 januari 2018 kl 0000 är Trafiksepareringen i Norra Kvarken tillfälligt indragen.
Genomfartstrafik genom Kalmar sund och Öregrundsgrepen avrådes.

Gällande restriktioner:  

KARLSBORG
Lägst isklass IA och lägst 4000 dwt 
Lastbegränsing: Minimum 2000 ton

LULEÅ - SKELLEFTEHAMN
Lägst isklass IA och lägst 4000 dwt 

HOLMSUND - ÖRNSKÖLDSVIK
Lägst isklass IA och lägst 3000 dwt

ÅNGERMANÄLVEN
Lägst isklass IA och lägst 2000 dwt

HÄRNOSAND - SKUTSKÄR
Lägst isklass IA och lägst 2000 dwt

ÖREGRUND - HARGSHAMN
Lägst isklass IB och lägst 2000 dwt

GRISSLEHAMN - BERGKVARA
Lägst isklass IC och lägst 1300 dwt eller
lägst isklass II och lägst 2000 dwt

MÄLAREN
Lägst isklass IB och lägst 2000 dwt

VÄNERN, TROLLHÄTTEKANAL och GÖTA ÄLV
Lägst isklass IB och lägst 1300 dwt
Lägst isklass IC och lägst 2000 dwt

GÖTA ÄLV
Upphör

 Aviserade restriktioner:  

 

Rapportering:  

Rapporteringsinstruktion för hamnar med gällande trafikrestriktioner.

Gällande dirigeringsvägar:  

Fartyg till hamnar i norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken

Rundvik, Husum, Örnsköldsvik:
WP1                    61° 51.0' N         019° 24.0' E
WP2                    62° 42.0' N         019° 30.0' E
WP3                    63° 00.0' N         019° 20.0' E

Norra Bottenhavet:
WP1                    61° 51.0' N         019° 24.0' E
WP2                    62° 42.0' N         019° 30.0' E
WP3                    63° 00.0' N         019° 20.0' E

Fartyg till hamnar i Bottenviken:

NE Nov                 63° 40.0' N           021° 20.0' E
Kok Roads            64° 00.0' N           022° 12.0' E
T-Junktion            64° 14.0' N           022° 30.5' E
NE Bjk                  64° 33.0' N           022° 03.0' E

 Isbrytarnas aktiviteter    
Ale:   Assisterar på Vänern
Atle:   Assisterar Bottenviken
Ymer:   Assisterar norra Kvarken / Bottenhavet
Frej:   Assisterar Bottenhavet
 Oden:   Assisterar Bottenviken
Thetis    Assisterar södra Bottenhavet
Scandica:   Assisterar Vänern
Baltica:   Assisterar vid behov i Kalmarsund
Fyrbyggaren:   Bryter basränna Mälaren
Israpport:   SMHI Istjänst israpport
Isprognos:  

SMHI Istjänst Is till havs

Övrigt:  

 

Kontaktinformation  

Isbrytarledningen nås på telefon 0771-63 25 25.
Utanför kontorstid finns beredskapshavande på samma telefonnummer.
Epost: opc@sjofartsverket.se