Start > Sjöfart > Isbrytning
Isbrytare

Under vintertid så presenteras här gällande och aviserade trafikrestriktioner samt en kortfattad redogörelse över issituationen, isbrytarnas verksamhetsområde och annan viktig information för vintersjöfarten.

2017-12-14 kl. 0655

Trafikrestriktioner:  

Med trafikrestriktioner vill man öka säkerheten och trafikens smidighet vintertid.
Endast fartyg som uppfyller villkoren i trafikrestriktionerna erhåller isbrytarassistans.

 Sjöfartsverket informerar:  

NY VERSION AV VINTERSJÖFART FINNS ATT LADDA NED SOM PDF, se dokument till höger.

Interaktiv hemsida om hela Östersjöns isbrytning:
www.baltice.org

Gällande restriktioner:  

KARLSBORG - SKELLEFTEHAMN
Minimun isklass II och minimum 2000 dwt 

 Aviserade restriktioner:  

From 19 dec 2017
ÅNGERMANÄLVEN
Minimun isklass II och minimum 2000 dwt 

Rapportering:  

Rapporteringsinstruktion för hamnar med gällande trafikrestriktioner

Gällande dirigeringsvägar:  

 

 Isbrytarnas aktiviteter    
Ale:   Assisterar vid behov i Bottenviken
Atle:   Förtöjd Luleå
Ymer:   Förtöjd Luleå
Frej:   Förtöjd Luleå
 Oden:   Förtöjd Helsingborg
     
Scandica:   Farledsarbete
Baltica:   Sjömätningsverksamhet
Fyrbyggaren:  

Farleds- och forskningsverksamhet

Israpport:   SMHI Istjänst israpport
Isprognos:   

SMHI Istjänst Is till havs

Övrigt:  

 

Kontaktinformation  

Isbrytarledningen nås på telefon 0771-63 25 25.
Epost: opc@sjofartsverket.se

Nästa uppdatering: