Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Södertälje > Hamninformation > Nynäshamn (Oljehamn)
Aframax ingående till Nynäs Oil

Riktvärden för lotsning samt framförande med lotsdispens av fartyg i farleden mellan Landsort och Nynäshamn

 Prövning fartyg med stort djupgående

ALLA FARTYG TILL NYNÄS OLJEHAMN

Dagsljus och god sikt
Max
mått
Via Gunnarstenarna Via Landsort Särskild prövning
Längd 300,00 m* 300,00 m* 300,00 m*
Djupg. 13,00 m 10,00 m 15,30 m
Mörker och sikt < 1,5 M
Längd 160,00 m 160,00 m 160,00 m
Djupg. 13,00 m 10,00 m 15,30 m

*) Max längd vid kaj.

Lots vid ankomst Gunnarstenarna/Landsort:

Apr-Sept
Tidigast 2 tim före soluppgång
Senast 2 tim innan solnedgång
Okt-Mar
Tidigast 1,5 tim före soluppgång
Senast 2,5 tim innan solnedgång

Lots vid avgång Nynäshamn:

Apr-Sept
Tidigast 1,5 tim före soluppgång
Senast 1 tim innan solnedgång
Okt-Mar
Tidigast 1 tim före soluppgång
Senast 1,5 tim innan solnedgång

Kommentarer

  • Med längd avses L.O.A.
  • Max avstånd manifolder - bog: 125,00 m
  • Längd > 200,00 m: Max vind 13 m/s (ev. lägre beroende på vindriktning, styrka, bogserbåtstyp och kraft mm)
  • Längd > 200,00 m: Min sikt 1,5 M
  • Längd > 200,00 m: Fartyg skall ej ligga på kajplats 2 vid ank eller avg till/från kajplats 1
  • Längd > 200,00 m: Fartyg med bredd > 18,5 m bör ej ligga vid kajplats 4 vid ank eller avg till/från kajplats 1. Det kan dock vara nödvändigt att kaj 4 är tom vid speciella tillfällen, t.ex. fartyg med stor bredd eller ogynnsamma vindförhållanden.
  • Längd > 200,00 m eller bredd > 32,31 m: Två lotsar krävs.
  • Beställning och informationsflöde, se "Lotsning/Nynäshamn: Stortankers".

PRÖVNING FARTYG MED STORT DJUPGÅENDE

Grundläggande krav för särskild prövning för djupgående >13,0 m
Bogpropeller
Tvärpropeller akter
Aktiv Roder


Avstånd Manifolder-Stäv

Max Bredd
Skrov
Logg


Tillgänglig 
Information

Ankarliggare
Minst 2000 kW
Skall finnas

Skall finnas


Max 125,00 m


45,00 m
Dubbelt skrov
Dopplerlogg med bottenavläsning krävs

Bl.a. Vindyta, mallat djup däck-köl, övr. enligt frågeform

Inga fartyg till ankars på inre redden (nord Bedarön)Typ Becker, Shilling, liknande

(ger 16 m till 
17-m kurvan)
  • Ovanstående villkor utgör de faktorer, men ej begränsat till, som tages hänsyn till vid bedömning inför ev. dispens för stort djupgående. Varje fall prövas och godkänns enskilt av Stortanksgruppen.

 Till sidans topp 

 

Källa: Beslut av lotsområdeschefen.

Dela artikeln