Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Stockholm > Riktvärden & Restrikti... > Bogserbåtskrav

 För lotsade fartyg:

Värtan 503

Värtan 521-524

Längd

Ank

Avg

Längd

Ank

Avg

100-140 m

1

1

100-140 m

1

1

140-200 m

2

2

140-200 m

2

2

200 m -

3

2

200 m -

3

2

Värtan 505-506 & Loudden 705–706 5)

Värtan 511

Längd

Ank

Avg

Längd

Ank

Avg

100-140 m

1

1

100-140 m

1

1

140-200 m

2

2

140 m -

2

2

 

 

 

OBS! Inget undantag för fartyg > 140 m med 2 propellrar och 1 roder oavsett vändning.

 

 

Stadsgården 156-167

Loudden 701-704 6) och 707-710

Längd

Ank

Avg

Längd

Ank

Avg

100-140 m

1

1

80-125 m

1

1

140-200 m 1)

2

2

 125-200 m

 2

 2

200 m -

2

2

 

 

 

Frihamnen2)
F632-634 om 2 B/B
Inga fartyg på F655

Nybrokajen

Längd

Ank

Avg

Längd

Ank

Avg

100-140 m

1

1

> 90 m

1

1

140-200 m 1)

2

2

     

200 m -

2

2

 

 

 

Hammarbyhamnen 3)

Bergs 5)

Längd

Ank

Avg

Längd

Ank

Avg

> 100 m

1

1

100-140 m

1

1

Special

xx

 

140-200 m

2

2

Kapellskär

Skeppsbron

Längd

Ank

Avg

Längd

Längd

Längd

 100-140 m

 1

 1

 100-140 m

 1

 2

 140 m -

 2

 2

 140 m -

 2

 2

Stockholms ström 
Se sidan: Boj-Boj/Ankring Stockholmsström
  

Allmänna avsteg från tabell

 • Med längd avses L.O.A.
 • Gäller vid medelvind max 10 m/s.
 • Avsteg enligt nedan förutsätter att all manöverutrustning i övrigt fungerar
 • För fartyg längre än 140 m krävs en bogserbåt (ASD, Tractor) med minsta dragkraft 20 ton.
 • Fungerande kraftfull bogpropeller ersätter en bogserbåt.
 • Fungerande kraftfull tvärpropeller akter ersätter i förekommande fall en bogserbåt.
 • Fungerande aktivt roder ersätter en bogserbåt. Aktivt roder är Becker-, Schilling- eller liknande högeffektsroder
 • Fungerande dubbla propellrar med dubbla roder ersätter en bogserbåt.
 • Fungerande azipod ersätter en bogserbåt.
 • Fartyg utrustat med fast propeller över 125m skall alltid assisteras av minst en bogserbåt.                         

         

 Särskilda avsteg från tabell
 1. För fartyg >140m utrustade med två propellrar och ett roder:
  Avdrag med en bogserbåt om fartyget ankommer eller avgår utan att vända.
 2. För containerfartyg till/från Frihamnen (650) 653-655:
  Fartyg >140m eller fartyg utrustat med högergängad cp propeller >125m skall alltid assisteras av minst en bogserbåt om fartyg bredare än 20m finns förtöjda på norra sidan utanför/öster om sektion 375-550m eller om fartyg bredare än 32,5m ligger utanför sektion 550.
  Ovan gäller under kryssningssäsongen vid övrig tid konsulterar hamnen lotsarna. Eventuella dispenser från bogserbåtsrestriktionerna gäller ej.
 3. För fartyg till/från Hammarbyhamnen och kanalen:
  Fartyg längre än 70m oavsett manöverutrustning skall alltid assisteras av en bogserbåt om fartyget har för avsikt att förflytta sig akteröver i kanalen.
 4. För Beckholmsdockorna: Kontakta sjötrafikområdet angående bogserbåtsrestriktioner, minst 24h innanankomst.
 5. Enstaka dispenser för avgångar kan ges av lots efter en utvärdering av fartyget efter ankomst.
  Dessa dispenser gäller endast för en avgång.
  En NR medlem eller CLO ska kontaktas innan dispens ges.
  Kajer som är aktuella för enstaka dispenser är:
  Loudden 705-706/ Värtan 505-506 stäven utåt.
  Bergs oavsett sida till kaj.
 6. Loudden 701-703: För fartyg som inte kan tillgodose avdrag av bogserbåt helt eller delvis är max djupgående 6,2m.
  Om bogserbåt är av typ ASD, Tractor med minsta dragkraft 20 ton gäller vanliga tabellen.

 

Källa: Beslut av sjötrafikområdeschefen