Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Stockholm > Riktvärden & Restrikti... > Farledsbegränsningar > Stockholm

För fartyg kortare än 230 meter är det möjligt att välja ankring och bojförtöjning eller boj boj förtöjning.

Vid ankomst och avgång med fartyg på Stockholms Ström som förtöjes med stävankare samt aktern mot boj, skall två (2) bogserbåtar användas under förtöjningsarbetet.
Om fartyget innehar kraftfull bogpropeller/bogpropellrar, ersätter detta den förliga bogserbåten.
Fartyg med både bogpropeller och Azipod eller sterntruster behöver ej använda bogserbåt i normala vindförhållanden.
Om prognosen från SMHI är vindar över 6 m/s krävs alltid 1 bogserbåt.

Här nedan några förenklade bilder ur den bifogade PowerPoint presentationen.

Först Boj-Boj

 

 

Dom blå och violetta markeringarna visar var ankarna ligger.

Maximalt går det att förtöja med 6 trossar i den Västra bojen och 8 i den östra.

Det är möjligt att angöra Norr eller Söder om den östra bojen.

Det är även möjlig att ligga med fören utåt eller innåt.

 Och sedan Ankare-Boj

Fören innåt.

Fören utåt.