Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Stockholm > Riktvärden & Restrikti... > Farledsbegränsningar > Stockholm

 

Särskilda riktvärden för lotsning av fartyg i djuprännan. 


 

Max djupgående: 9,50 m
Maximala mått vid djupg  < 8,50 m: L 200,00 m  B 32,31 m
Maximala mått vid djupg  8,50-9,50 m: L 185,00 m  B 26,00 m


Bogserbåtskrav vid djg > 8,50, bojad ränna:

2 bogserbåtar (ASD el. Tractor) inga undantag för bogpropeller.

Vid lägre djupgående än 8,5 m gäller generella Bogserbåtskrav Frihamnen.

 • Med längd (L) avses L.O.A.
 • Den muddrade rännan utmärks med 6 bojar när fartyg har ett D > 8,50 m.
 • Fartyg med D > 8,50 m lotsas endast i dagsljus och god sikt.
 • Vid avgång med D > 8,50 m får kajplatserna 634 - 638 samt 652 - 655 ej vara blockerade av inneliggande fartyg.
 • Fartyg förtöjs med babord sida till kaj. Fallrep eller liknande får ej fällas ut före ankomst.
 • Fyra hamnroddare krävs både vid ankomst och avgång.
 • Vid ankomst eller avgång med fartyg längre än 150,00 meter assisterade av två BB får inga fartyg ligga vid kaj 652 - 655.
 • Sugrörets placering vid ankomst ska ligga midskepps.
 • Vid ankomst: Alla kranar ska placeras längst ut på kajen.

Kommentar

 • Under dagsljus och god sikt styrs tillåtet maxdjupgående av vattenståndet: Tillägg eller avdrag till maxgränsen görs motsvarande cm hög- resp. lågvatten.
 • Under mörker eller dålig sikt är tillägg vid högvatten inte tillåtet, då gäller alltid maxdjupgående enligt dessa riktvärden.

       Källa: Beslut av Lotsområdeschefen.


 

För aktuell information från hamnen gå till
Stockholmshamnar Frihamnen 

 

Frihamnen

 
Flygbild över Frihamnen.

För aktuell information i hamnen gå till Stockholmshamnars hemsida om Frihamnen.

Från Frihamnen går färjor till Sankt Petersburg. Här finns också containerterminalen i Stockholm, CTF.

Karta över Frihamnen och Värtahamnen (pdf)

Till Frihamnen anlöper också ungefär hälften av kryssningsfartygen som kommer till Stockholm varje år och här finns en stor, modern kryssningsterminal som möjliggör flera så kallade turn-arounds* till Stockholm.

Läs mer om containerterminalen
Läs om Frihamnens historia (extern länk)
Få en historisk tillbakablick genom våra filmer (extern länk)

Kryssningslägen och kryssningsterminal

I Frihamnen finns tre kryssningslägen och en kryssningsterminal.

Se karta över kryssningslägen och kryssningsterminal (pdf)

Kajfakta

Kaj 1

611-610: Längd 130 meter, djup 6,0 meter

Kaj 2

625-620: Fast roro-läge i vinkeln mellan kaj 1 och 2. Passagerarterminal i Magasin 2. Fast roro-läge vid kaj 625. Längd 412 meter, djup 7,3-7,9 meter

Kaj 3

630-631: Fast roro-läge i vinkeln mellan kaj 4 och kaj 3. Längd 135 meter, djup 8,5 meter
631-634: Vid kajplats 631-632 ligger tre spannmålssilos med en lastningsanordning. Speciella restriktioner gällande fartygsstorlek. Längd 211 meter, djup 9,5 meter. Se detaljerad karta över Frihamnen 634 (pdf)
634-638: Längd 336 meter, djup 9,0 meter. Se detaljerad karta över Frihamnen 638 (pdf)

Kaj 4

641-640: Längd 110 meter, djup 7,5 meter

Kaj 5

655-653: Containerterminal. Två rälsbundna containerkranar. Kran 1: lyftkapacitet 42 ton i krok, 35 ton i containerok, utliggning 22 m från kajlinjen. Kran 2: 35 ton i krok, 35 ton i containerok, utliggning 37 m från kajlinjen, lyfthöjd 42 m. Längd 240 meter, djup 8,5-9,0 meter.
652-650: Fast roro-läge i vinkeln mellan kaj 4 och kaj 5. Längd 222 meter, djup 7,5-8,5 meter. Se detaljerad karta över Frihamnen 650 (pdf)

OBS! Djup avser tillåtet djupgående vid medelvatten. Se även §8 i Hamnordningen.

* En turnaround är en kryssning som utgår från Stockholm. Då kommer resenärerna till Stockholm med flyg, tåg eller bil och sedan åker vidare med kryssningsfartyget. Fördelen för Stockholm med turn-arounds är att turisterna ofta väljer att stanna en eller flera nätter extra i Stockholm.

Senast uppdaterad 10 jul 2017

Externa Länkar

Dela artikeln