Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Öppningstider, broar &...

(59-58,4N 018-48,8E) Sjökort 536

Klaffbro
Segelfri höjd utan säkerhetsmarginal: 4,5 m
Segelfri bredd: 12,0 m


Öppningstider
1 maj - 15 oktober
Broöppning kan erhållas varje hel timma mellan kl 0700 - 2200.
Båtar som ska passera bör befinna sig vid bron före öppningstiden, samt då ej vara förtöjda.
Bron börjar stänga senast 8 minuter efter öppning.

Nyttotrafik kan under perioden erhålla öppning vid annan tid.
Kontakta brovakten senast 12 timmar före önskad passage.
Telefon: 0176-500 19.

16 oktober - 30 april
Nyttotrafik, som under perioden önskar erhålla öppning, ombedes kontakta brovakten senast 24 timmar före önskad passage.
Telefon: 0176-500 19.

Ingen broöppning 15 okt, 2020 - 10 januari, 2021 pga underhållsarbeten.

Övriga upplysningar
Minsta djup i kanalen: 2,0 m.
Kanalen är fartbegränsad till 5 knop.
Den segelfria höjden i övriga delar av kanalen är max 17 meter.

Trafikverket är ansvarig/ägare till bron

Dela artikeln