Start > Sjöfart > Sjökort och publikatio... > Öppningstider, broar &...

(59-32,3N 018-45,2E) Sjökort 612

Segelfri höjd vid stängd bro: 3,0 m

Öppningstider 1 juni - 31 augusti
Alla dagar kl 0800 - 2000

Begäran om broöppning kontakta brovakten, tel 08-542 431 80

Övriga upplysningar
Svängbron sköts manuellt.
Brosignaler; se sjökort 612.

Trafikverket är ansvarig/ägare till bron

Dela artikeln