Start
Sjöfartsverkets VTS- och lotsbeställning i Göteborg

Från och med den 5 oktober 2016 ska farledsdeklaration och avisering om behovet av lots göras i rapporteringsportalen MSW Reportal. Det innebär förändrade rutiner för Sjöfartsverkets kunder.

Vad behöver jag veta?

Funktionen för lotsbeställning och farledsdeklaration i e-tjänsten Arrivals kommer från och med den 5 oktober flyttas över till MSW Reportal. I det nya systemet har du som användare ett större ansvar att hålla informationen synkroniserad med Sjöfartsverkets system. Du får meddelanden och varningar som påvisar eventuella skillnader om du exempelvis ringt in och gjort ändringar. Det kan handla om ändringar av starttid för lotsning, information om en beställning är definitiv/gällande eller att du ringt till Sjöfartsverkets kundstöd för att göra ändringar av farledsdeklarationen.

Vad är mitt ansvar?

Det blir ditt ansvar att hålla MSW Reportal uppdaterad, vilket innebär att det krävs ett mer aktivt och bevakande beteende för att säkerställa att lotsbeställningarna och farledsdeklarationer är gjorda och synkroniserade mellan MSW Reportal och Sjöfartsverkets system.

Notera att inga uppgifter/anlöp kommer flyttas över från Arrivals till MSW Reportal.

Lotsbeställning

Från och med den 5 oktober 2016 kommer Sjöfartsverkets lotsbeställningscentraler att kunna se grunduppgifterna från fartygsanmälan i form av ett aviserat behov av lots (SJÖFS 2014:9 §7). Aviseringen förutsätter att du markerat i fartygsanmälan att du avser beställa lots, men notera att det inte är en lotsbeställning. En lotsbeställning måste alltid följas av en preliminär eller definitiv sådan.

I samband med driftsättningen den 5 oktober kommer Sjöfartsverkets e-tjänster att ligga nere större delen av dagen, var därför förberedd på att det behövs mer kontakt över telefon än normalt.

Samtliga lotsbeställningar och delvis förhalningar, har en tydlig koppling till fartygsanmälan och återanvänder information, exempelvis tillpunkt för ankommande och frånpunkt för avgående samt att systemet erbjuder förslag på rimliga starttider med mera.

Det kommer inte att gå att göra en lotsbeställning med en tidpunkt som ligger närmare än tre timmar.

Många begrepp kommer kännas igen och det är fortfarande så att du förväntas göra preliminär lotsbeställning 18 timmar före önskad lotsstart och definitiv lotsbeställning senast 5 timmar före önskad start för att slippa beställningsavgifter. Rena öppensjö­lotsningar görs som tidigare direkt till lotsbeställningscentralen i Malmö, men vid kombination med hamnlotsning ska MSW Reportal användas.

Farledsdeklaration

Från och med den 5 oktober 2016 ska avgiftspliktiga fartyg som lastar/lossar gods eller passagerare lämna farledsdeklaration via MSW Reportal.

  • Eventuella kvarvarande preliminära farledsdeklarationer sätts om till status DEFINITIV den 10 oktober och faktureras den 11 oktober.
  • Arrivals stängs sedan så snart vi kan säkerställa att inga aktiva, preliminära eller periodvisa farledsdeklarationer ligger öppna.

Planerat driftstopp i samband med driftsättning

Den 5 oktober mellan klockan 09:00 och 17:00 kommer MSW Reportal att ligga nere på grund av ett planerat driftstopp i samband med integrationen av farledsdeklaration och lotsbeställning. 

Kontaktuppgifter för MSW Support

Hanterar frågor gällande: Rapportering, användarstöd och felanmälan för MSW Reportal samt frågor om gränssnitt och inmatning

Telefon: 0771- 40 00 50
E-post: support@mswreportal.se

Kontaktuppgifter för Sjöfartsverkets Kundstöd

Hanterar frågor gällande: Fakturor för lotsning och farledsavgifter, fartyg och fartygsinformation, användaruppgifter, kreditavtal inklusive förändring av dessa,

Telefon: 010-478 58 00
Epost: kundstod@sjofartsverket.se

 

Onsdagen den 29 mars mellan klockan 12:00-13:00 kommer MSW Reportal att ligga nere på grund av ett nödvändigt driftstopp. Detta beror på att vi måste genomföra en patch i integrationslagret efter gårdagens uppdatering.
Sidan uppdaterad: 2017-03-29
Sjöfartsverkets IT-avdelning har ett servicefönster ikväll mellan 18:00-21:00, vilket innebär underhåll och uppdateringar av vissa IT-system som kan påverka MSW och ge vissa driftstörningar.
Sidan uppdaterad: 2017-03-29
Det är nu obligatoriskt att ange bruttovikt för gods i fältet ”Totalt”, och om det finns containervikt ska detta anges separat i fältet ”Containervikt”. Containervikten dras av från bruttovikten och nettovikten visas i fältet ”Netto”.
Sidan uppdaterad: 2017-03-28
Tisdagen den 28 mars mellan klockan 12:00-13:00 genomfördes en uppdatering av MSW Reportal till version 2.0.3 som innebär förbättringar i gränssnittet, buggrättningar och integrationsförbättringar. Gävle Hamn AB är nu också anslutna till MSW.
Sidan uppdaterad: 2017-03-28

Interna Länkar

Dela artikeln