Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Göteborg

Snabbare, enklare och grönare fartygsanlöp.  Det är målet med ett nytt samarbete mellan Sjöfartverket och Göteborgs Hamn AB. Samarbetet, som går under namnet Gothenburg Approach, ska gynna kunderna och en säker och hållbar sjöfart genom effektiva processer och ett innovativt arbetssätt.

Från och med 1 april 2012 samlokaliseras Sjöfartverkets sjötrafikinformation (VTS-centralen) samt lotsbeställningen med hamnens fartygsplanering Port Control. Målet med samlokaliseringen är att kunna effektivisera anlöpsprocessen ytterligare.

Samarbetet innebär också en miljövinst eftersom fartygen snabbare får information om trafiksituationen i hamnen och kan anpassa hastigheten till den.

Rutiner för fartygsanmälan och kontaktuppgifter till Sjöfartsverket och Göteborgs Hamn har inte förändrats utan är desamma som tidigare. Här hittar du kontaktuppgifterna till Port Control.

Kontakta Port Control, Göteborgs Hamn
VHF: Kanal 12
Telefon: 031-731 41 15
E-post: portcontrol@portgot.se

Kontakta VTS Göteborg
VHF: Kanal 13
Telefon: 0771-63 06 60
E-post: vtsgoteborg@sjofartsverket.se

Lotsplaneringen Göteborg
VHF: Kanal 11
Telefon: 0771-63 06 70
E-post: gothenburgpilot@sjofartsverket.se

Dela artikeln