Start > Våra tjänster

ViVa ger dig tillgång till väder och vind just nu. Sjöfartsverket och SMHI har över 100 väderstationer runt Sveriges kust. Mätstationerna ger information om vindstyrka, vindriktning, vattenström, sikt och vattennivå.

Så kan du använda ViVa

Genom att använda ViVa-information kan alla som är på väg ut, eller redan befinner sig till sjöss, i förväg ta reda på hur förutsättningarna ser ut på olika platser längs en planerad rutt.

ViVa på webben

Du får åtkomst till Viva gratis på Sjöfartsverkets webbplats.

> ViVa på webben

ViVa i mobilen

ViVa finns också som en applikation för mobiltelefonen. Du hittar ViVa-applikationen där övriga appar finns på för respektive plattform; iOS, Android och Windows. Sök på "ViVa" så dyker appen upp.

> ViVa för iOS

> ViVa för Android

> ViVa för Windows phone

ViVa-data

Sjöfartsverket tillhandahåller inte något öppet API för ViVa-informationen utan den presenteras via kartvisaren på www.sjofartsverket.se eller via ViVa-apparna. ViVa-data tillhör Sjöfartsverkets affärsavdelning och således har fartygsnäringen bekostat denna data och är dess primära brukare. Historiska data för enskilda platser kan köpas via sma@sjofartsverket.se.

Referens Vattenstånd

Refererar antingen till innehavande års medelvattenyta (MVY), nollan i höjdsystemet RH2000 eller referensnivån i respektive Sjökort. Referensen anges för varje station bredvid uppmätt vattenstånd. Referensen kan ses i varje display där aktuellt vattenstånd visas.

Driftsinformation

Ny ViVa-station ersätter Remmargrundet - på grund av en olycka är Remmargrundets ViVa-station är funktion. Sjöfartsverket har därför, i samarbete med SMHI, skapat stationen Söderarm. Stationen finns tillgänglig i ViVa-appen, kartan på Sjöfartsverkets webbplats och via AIS. Stationen var värden uppdateras en gång per timme visar byvind, medelvind, luftfuktighet och lufttemperatur.

Fungerar inte din favoritstation? Med hjälp av vår karttjänst kan du se om den är felanmäld. Klicka på felrapporterade sjösäkerhetsanordningar och leta dig fram till ditt område.

Kontakt

Har du frågor kring ViVa? Kontakta oss på info@sjofartsverket.se