VTS-område Luleå - begränsningspunkter

a) Kälkholmens södra udde 65°32,09'N 22°25,29'E
b) sydvästra Storbrändön 65°29,06'N 22°30,16'E
c) följande den sydvästra sidan av Storbrändön till 65°28,47'N 22°33,44'E
d) västra Kluntarna 65°27,38'N 22°35,96'E
e) följande den södra sidan av Kluntarna till 65°27,12'N 22°37,78'E
f) en punkt ca 8M norr om Farstugrunden 65°26,46'N 22°44,95'E
g) en cirkelbåge mellan punkt f) och h) på ett avstånd av 7,0M med medelpunkten i racon Grillklippan på position 65°22,68'N 22°30,90'E
h) slutpunkt på cirkelbågen 65°22,70'N 22°14,19'E
i) fyren Liljeudden 65°25,09'N 22°14,08'E
j) följande Germandöns östra sida till 65°28,83'N 22°10,26'E
k) Lulnäsets södra udde 65°30,46'N 22°08,06'E