VTS-område Öregrund - begränsningspunkter

a) en punkt vid Forsmark 60°26,16'N 18°11,69E
b) en punkt vid nordvästra Gräsö 60°30,19'N 18°22,11'E
c) följande den västra sidan av Gräsö till 60°18,36'N 18°32,41'E
d) en punkt på nordvästra Norrön 60°17,77'N 18°34,10'E
e) en punkt på nordvästra Fårön 60°17,66'N 18°33,76'E
f) följande den västra sidan av Fårön till 60°17,31'N 18°34,58'E
g) en punkt på nordvästra Jungfruören 60°17,13'N 18°34,74'E
h) följande den västra sidan av Jungfruörentill 60°16,81'N 18°35,31'E
i) en punkt på västra Björkholmen 60°16,75'N 18°35,43'E
j) följande den södra sidan av Björkholmen till 60°16,62'N 18°36,01'E
k) en punkt på västra Sladdarön 60°16,59'N 18°36,17'E
l) följande den sydvästra sidan av Sladdarön till 60°15,87'N 18°37,73'E
m) en punkt på västra Enholmen 60°15,47'N 18°39,88'E
n) följande den södra sidan av Enholmen till 60°15,24'N 18°40,38'E
o) en punkt på sydvästra Vässarön 60°15,13'N 18°40,95'E
p) följande den södra sidan av Vässarön till 60°15,10'N 18°42,32'E
q) fyren Skogsskär 60°13,96'N 18°45,98'E
r) norra Hållskären 60°13,37'N 18°53,05'E
s) nordöstra Halsaren 60°13,27'N 18°54,75'E
t) en punkt ost om Svartklubben och 60°10,00'N 18°54,00'E
u) en punkt på fastlandet 60°06,85'N 18°45,27'E