FACEBOOK

2017-10-12

Facebookbild

Under oktober genomförs flera sjöräddningsövningar utmed den svenska kusten och i de tre största insjöarna. Som under onsdagen då Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen och den kommunala räddningstjänsten i Nynäshamn övade tillsammans i vattnen kring Landsort. Övningsscenariot utgick från att ett arbetsfartyg kolliderat med en mindre båt med grundstötning och vatteninträngning som följd. Man befarade att någon eller några person fallit överbord från den mindre båten. Svensk sjöräddning bygger på samverkan mellan myndigheter, frivilligorganisationer, rederier och grannländer. Vid sjöräddningsinsatser används samhällets samlade resurser och räddningsledarna vid Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral gör vid varje enskilt ärende en bedömning av vilka resurser som krävs för insatsen med hänsyn till bland annat avstånd, lämplighet och farans beskaffenhet.