FACEBOOK

2019-01-18

Facebookbild

I takt med den tilltagande kylan växer nu isen till på de svenska farvattnen. I Bottenviken assisterar isbrytarna Ymer och Thetis och på måndag den 21 januari anländer isbrytaren Ale till Vänern för att assistera sjöfarten där. - De senaste dygnen har istillväxten gått snabbt på många håll och vi förväntar oss istillväxt i minst en vecka framåt, säger Amund E. B. Lindberg, driftledare vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket. http://www.sjofartsverket.se/sv/Press/Snabb-istillvaxt-i-de-svenska-farvattnen---isbrytaren-Ale-till-Vanern/