Start > Båtliv > Sjökort > Publikationer

Översiktskort
Har liten skala och täcker hela Sveriges sjöteritorium samt stora delar av våra grannländers havsområden. Sjökorten används för navigering i öppen sjö samt för översiktlig planering. Översiktskorten är ensiffrigt numrerade. Skala 1:500 000 - 1:1 500 000

Kustkort
Används vid angöring och navigering i kustnära farvatten samt som underlag vid planering. Det finns även internationella kustkort, så kallade INT-kort. Deras symbolik och layout är enligt internationell fastställd standard.  Kustkorten numreras med två siffror.  Skala 1:180 000- 1:250 000


Skärgårdskort

Används vid navigering inomskärs och i kustnära områden. Där skärgårdskorten täcks av specialkort är informationen reducerad. Området kan dock passeras då farleden och dess utmärkning redovisas. Skärgårdskorten kan även innehålla områden som redovisas i större skala, 1:50 000 - 1:25 000. Aktuella områden för detta är hamnar och trånga passager. Numreringen sker med tre siffror. Skala 1:50 000 - 1:125 000

Specialkort
Redovisar traftikintensiva och svårnavigerade områden samt vissa hamnar och hamninlopp. Den relativt stora kartskalan medger en god läsbarhet samt möjligheter att utöka informationen till skilda användargrupper. Hamnar och trånga passager redovisas i vissa kort i större skala, 1:5000 -1:12 500 500. Numreringen sker med fyra siffror. Skala 1:10 000 - 1:30 000

Dela artikeln