Start > Båtliv
Sluss i Trollhättan Foto: Sebastian Maj

  
                                    

 

                                  

Viktig information: Information ang. Göta älvbron se http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Sjokort/Oppningstider-broar--kanaler/Gotaalvbron/

Farledsavstängning vid Hisingsbron.

Avstängningen avser intransport och montage av pylonbase 16

Stopp för all sjötrafik under perioden

Datum/Tid:

Farleden stängs Lördagen den 2:e november 2019 från kl. 08:00 och öppnas återigen tisdagen den 5:e november 2019 kl. 08:00

 

Nästa avstängning aviseras v 42

Följande dagar och tider kommer Marieholmsbroarna i Göteborg att vara avstängda för sjötrafik.

Vecka 48

Lördag 22:00 – 05:00

 Broar och slussar mellan Ströms sluss och Gropbron är tillgängliga för passage med fritidsbåt mellan kl. 09.00 - 19.00 dagligen.

För kontakt med broar och slussar använd VHF kanal 9. Nytt för i år är en service nummer (076-137 612 8) man kan ringa för information om slussning, broöppningar och eventuella väntetider. Linjen kommer att vara aktiv 3/6-31/8 Kl. 09.00 - 19.00 dagligen.

I gästhamnen Åkersjö Trollhättan är vatten och el tillgängligt säsong 2019 mellan den 26/4 till den 1/10. Här finns även toalett och dusch. En övernattning ingår i slussavgiften.

 Gästhamnen Åkerssjö

Gästtoaletten Ströms sluss är stängd pga vandalisering.

Trafikverket har infört spärrtider i Jordfallsbron för fritidsbåtar från den 1/4-30/9 mellan kl. 07.00-09.00 och 16.00-18.00 vardagar.

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Trollhätte Kanal och Göta Älv förbinder Sveriges största insjö Vänern med Kattegatt. Med sitt 200 år gamla arv och med sina sex slussar så erbjuder Trollhätte Kanal både en unik upplevelse för hela familjen och en säker transportled för handelssjöfarten.

Den snabba och säkra transportleden för Vänersjöfarten

Trollhätte Kanal är 82 km lång. 10 km är grävd och sprängd kanal, resten är naturlig farled i Göta älv. På sträckan passerar man 12 broar varav 3 fasta. Nivåskillnaden på totalt 44 m klaras av sex slussar, en vid Lilla Edet, fyra slussar vid Trollhättan och en vid Brinkebergskulle. Vattendjupet i farleden är minst 6,3 m. I slussarna är djupet på tröskeln 5,7 m vid lägsta vattennivån.

Slussarna är, trots sin ålder, av modern konstruktion med el/mekanisk drift av luckor och portar. Dubbla bottnar innebär att vattnet fördelas jämnt över hela slussen, vilket ger lugna vattenrörelser vid såväl fyllning som tömning. 

Sjöfartsverket arbetar ständigt med att utveckla Trollhätte Kanal så att färden på kanalen ska bli en sjösäker, miljövänlig och inte minst en trevlig upplevelse.


Avgift Trollhätte Kanal 2019

Passage samtliga slussar Trollhätte Kanal: 1000 SEK

  • Avgiften avser enkel väg.
  • Betalning för passage av samtliga slussar sker i Trollhättan vid Kanalcentralen.
  • Betalningssätt kreditkort.