Start > Båtliv
Sluss i Trollhättan Foto: Sebastian Maj

  
                                                                                  

Viktig information:

Broar och slussar mellan Ströms sluss och Gropbron är tillgängliga för passage med fritidsbåt mellan kl. 09.00 - 19.00 dagligen.

För kontakt med broar och slussar använd VHF kanal 9.

Gästtoaletten Ströms sluss är stängd pga vandalisering.

Trafikverket har infört spärrtider i Jordfallsbron från den 1/4-30/9 mellan kl. 15.00-17.00 vardagar.

Från den 24/4 till den 30/6 kommer underhållsarbeten att pågå i Klaffbron Trollhättan. Viss begränsning av öppningar kan förekomma.

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Extra öppettider för fritidsbåtar 2017:
06.00-22.00 under följande dagar

29/4
30/4
1/5
12/5
13/5
14/5

 

Gästhamnen i Åkerssjö öppnar den 29/4.

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Trollhätte Kanal och Göta Älv förbinder Sveriges största insjö Vänern med Kattegatt. Med sitt 200 år gamla arv och med sina sex slussar så erbjuder Trollhätte Kanal både en unik upplevelse för hela familjen och en säker transportled för handelssjöfarten.

Den snabba och säkra transportleden för Vänersjöfarten

Trollhätte Kanal är 82 km lång. 10 km är grävd och sprängd kanal, resten är naturlig farled i Göta älv. På sträckan passerar man 12 broar varav 3 fasta. Nivåskillnaden på totalt 44 m klaras av sex slussar, en vid Lilla Edet, fyra slussar vid Trollhättan och en vid Brinkebergskulle. Vattendjupet i farleden är minst 6,3 m. I slussarna är djupet på tröskeln 5,7 m vid lägsta vattennivån.

Slussarna är, trots sin ålder, av modern konstruktion med el/mekanisk drift av luckor och portar. Dubbla bottnar innebär att vattnet fördelas jämnt över hela slussen, vilket ger lugna vattenrörelser vid såväl fyllning som tömning. 

Sjöfartsverket arbetar ständigt med att utveckla Trollhätte Kanal så att färden på kanalen ska bli en sjösäker, miljövänlig och inte minst en trevlig upplevelse.


Avgift Trollhätte Kanal 2017

Passage samtliga slussar Trollhätte Kanal: 1000 SEK

  • Avgiften avser enkel väg.
  • Betalning för passage av samtliga slussar sker i Trollhättan vid Kanalcentralen.
  • Betalningssätt kreditkort.