Start > Jobba hos oss

En av utgångspunkterna för vår värdegrund på Sjöfartverket är en hållbar utveckling bestående av social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Ett led i vårt hållbarhetsarbete är att vara en samhällsnyttig aktör som erbjuder möjligheter för såväl studenter som söker exjobb som och andra former av praktik.

Exjobb och praktik inom utbildningsprogram

Är du intresserad av skriva exjobb eller göra praktik hos oss är du välkommen att skicka ett mejl med mer information om vad du söker, samt CV/personligt brev. Det är sedan verksamheten som avgör om vi har möjlighet att ta emot dig.

För att underlätta handläggningen och säkerställa att din förfrågan hamnar rätt är det viktigt att du i mailets ämnesrad/rubrik är tydlig med vilket arbetsområde du söker praktik inom, ex: ”Praktik sökes inom Ekonomi”, eller ”Praktik sökes inom Sjöfart”

Utöver detta vill vi även att mejlet innehåller:

  • praktiska förutsättningar; tidpunkt, omfattning mm
  • beskrivning av ditt intresseområde alternativt syfte med exjobbet/praktiken, ex. gäller det att följa med och skugga i verksamheten, eller handlar det om att jobba med ett projekt eller skriva en rapport
  • ditt utbildningprogram inklusive kort beskrivning av detta
  • namn och kontaktuppgifter

Skicka sedan mejlet till: praktik@sjofartsverket.se

Praktik i staten och beredskapsjobb

Som statlig myndighet har vi ett särskilt uppdrag från regeringen att erbjuda praktikmöjligheter, "Praktik i staten", för målgrupperna nyanlända samt personer med funktionsvariation. Tillsättningen av dessa praktikplatser och beredskapsjobb sker i samarbete med Arbetsförmedlingen. Om du ingår i målgruppen för detta initiativ, kontakta Arbetsförmedlingen för mer information om aktuella platser.

Övriga praktikmöjligheter

Med anledning av ovanstående regeringsuppdrag har vi i dagsläget begränsade möjligheter att erbjuda andra former av praktik, exempelvis arbetsträning.

Interna Länkar

Dela artikeln