Start > Jobba hos oss
Sjöfartsverkets VTS

Utvecklingen går snabbt. Kraven höjs. På effektivitet, säkerhet och miljöanpassning. Och eftersom sjöfarten är en livsnerv i det globala systemet för produktion och handel är det naturligt att vi på Sjöfartsverket är med och driver utvecklingen. Det gör vi på flera olika sätt, och vi utgår från ett hållbart synsätt på människa, miljö och affärsmässighet.

Sjön ger möjligheter. Vi gör skillnad.

Cirka 90% av alla varor och råvaror går via sjövägen till och från Sverige. Det finns nämligen inget annat transportslag som klarar av de gigantiska volymerna på ett mer effektivt och hållbart sätt. Det är här Sjöfartsverket har sin kärnverksamhet. Vi tillhandahåller och utvecklar säkra, miljövänliga och effektiva sjövägar med service dygnet runt. Dessutom erbjuder vi tjänster som gör skillnad även för näringslivet, privatpersoner och samhället i stort.

Partner för tillväxt, konkurrenskraft och innovation

Vår största kund är sjöfarten, följd av hamnar och kommuner. Men andra kundrelationer ökar snabbt. Här finns näringsliv och organisationer. Turister och båtliv. Logistikföretag och andra transportslag. Myndigheter, organisationer och nationer. Och givetvis varuägarna, alltså alla de aktörer som transporterar sitt gods på sjön. Listan är lång och anledningen är enkel: Sjön är allas angelägenhet och möjlighet.

Sjöfartsverkets verksamhetsfilm:

Dela artikeln