Start > Våra tjänster
Licens av sjökort

Sedan 1600-talet har det funnits sjökort över Sveriges farbara vatten. Sjöfartsverket är i dag den myndighet som ansvarar för sjökartläggningen. Allt kartmaterial finns i dag digitalt lagrat i en databas vilket kan erbjudas för att tillverka egna sjökort för vidareförsäljning.

Vad kan man få för avtal?
Vi erbjuder samtliga våra licenskunder lika avtal. Prismodellen är indelad i två delar. En avgift för att få tillgång till data som är fritt uppdaterad, det vill säga att man kan hämta data löpande via en portal, samt en royalty på sålda produkter som redovisas årligen till Sjöfartsverket.

Vad kan vi leverera för data? 
Rastersjökorten går att få tillgång till som georefererade tiff-bilder, sjökorten som tiff i 300dpi eller som rasterrutor (ej överlappad data).

Vektoriserad information (S-57) i digitalt format som kan hämtas från en portal där de uppdateras dagligen.

Pris och avtal?
Visas i seperat dokument.