Start > Våra tjänster
Nyttjanderätt sjökort

Sjökortsinformationen är skyddad av lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Detta innebär att det krävs tillstånd från Sjöfartsverket att få sprida eller publicera informationen.

Vad kan man behöva nyttjanderätt till?
Tillstånd behövs om man t.ex. önskar visa ett sjökortsutsnitt på webben eller tänker producera en egen karta med sjökortets information som grund/förlaga. Det gäller även om man vill använda sjökortsbilder i böcker, informationsbroschyrer eller för reklamprodukter.

Hur får man ett tillstånd?
Genom att kontakta Sjöfartsverket på sma@sjofartsverket.se och beskriver vad man vill göra och hur stor upplaga man tänker tillverka och storleken på sjökortstrycket man vill använda.

Pris?
Priset sätts utifrån de många olika parametrar som nämns ovan vad gäller format, upplaga etc, se separat dokument.

Kontakt

Kontakta Kundtjänst Sjögeografi
Tfn: 010-478 58 10
E-post sma@sjofartsverket.se