Start > Våra tjänster
Arbetsfartyget Fyrbjörn i arbete

Vi erbjuder serviceavtal för områden som ligger utanför vårt ansvarsområde, till exempel i hamnar. Sjöfartsverket har fartyg som är utrustade för att kunna serva sjösäkerhetsanordningar som till exempel bojar, prickar och fyrar.

Utmärkning och/eller underhåll

Sjöfartsverket ansvarar för farlederna. Allt ifrån planering och utbyggnad till utmärkning och underhåll. Vi har tusentals sjösäkerhetsanordningar i form av fyrar, prickar och bojar. Vi har specialutrustade fartyg och personal med stor erfarenhet av underhåll ute till havs. Våra enheter finns runt hela svenska kusten.

Kontakt

Johan Winell, affärsområdeschef Bygg och Teknik
johan.winell@sjofartsverket.se

Kontakt

UserPhoto

Johan Winell
Tel: +46104784927
johan.winell@sjofartsverket.se

Dela artikeln