Start > Våra tjänster
Sjökortsdata i Shapeformat

Sedan 1600-talet har vi tagit fram kartor över Sveriges farbara vatten. Idag är det Sjöfartsverket som tar fram sjökort åt handelssjöfarten och numera är allt kartmaterial digitalt lagrat i en databas.

Vi ger ut 117 sjökort tryckta på papper och levererar digitala sjökort till både handelsfartyg
och till fritidsbåtssektorn.

Informationen i vår databas är lagrad i sex olika skal-områden. Tillsammans med hydrografisk information som djupkurvor och djupsiffror, så finns även nautiska objekt redovisade, som fyrar, prickar och bojar. Sjökortsdatabasen uppdateras dagligen av vår personal och det sker ca 2600 större förändringar per år i databasen. Informationsinsamling och kvalitetshöjande projekt pågår kontinuerligt för att förbättra våra produkter.

Sjökortsinformation kan användas till mer än att göra sjökort. Informationen är en ovärderlig hjälp när det till exempel gäller havsplanering och som underlag till analyser, där den kan användas tillsammans med andra typer av data.

Vi har en heltäckande databas

Sjöfartsverkets databas innehåller information om våra kuststräckor från Haparanda till Strömstad. Databasen innehåller även de stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren samt Göta kanal, Trollhätte kanal och Dalslands kanal.

Format

RASTER:
- Tiff filer i 300dpi. Kan bl a användas som presentationsmaterial etc. De levereras enligt samma utbredningar som våra traditionella sjökort.

- Georefererade Tiff filer avsedda för användning i GIS-system och levereras i 254 dpi i SWEREF99TM, andra referenssystem går att ta fram mot en avgift.

VEKTOR:
- Shapefiler som innehåller upp till 130 teman som är avsedda för GIS system. Leverans kan även göras i andra GIS-format såsom Dxf, Mif/Mid m fl. Dessa är georefererade i SWEREF99TM, andra referenssystem går att ta fram mot en avgift.

- Vektoriserade Pdf filer som kan skalas upp obegränsat och är således perfekta för stortavlor alternativt tapettryck.

- S-57 data som är delar eller hela vår databas som vektoriserat format. Används oftast för att bygga sjökortsprogram och applikationer.

Pris

Prisuppgift vid förfrågan. Vi erbjuder våra kunder att teckna avtal med oss för att vidarutveckla våra data till sjökortsprogram för olika ändamål.

Kontakt

Kontakta Kundtjänst Sjögeografi
Tfn: 010-478 58 10
E-post sma@sjofartsverket.seDela artikeln