Start > Våra tjänster > Sjömätning

Välkomna att ta del av Sjöfartsverkets produktionsplan och långsiktiga inriktning avseende sjömätning och uppbyggnaden av en nationell djupdatabas. Planerna finns att ta del av digitalt från högermenyn, men kan också rekvireras analogt från Sjöfartsverket.

Behovet av kunskap om landskapet i våra kust- och havsområden är stort och många aktörer, offentliga som privata, efterfrågar och samlar själva in sjögeografiskadata. Sjöfartsverket är nationell myndighet med ansvar för kartering av de svenska farvattnen inklusive de stora insjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Sjöfartsverket bedriver sjömätning med egna och upphandlade resurser med huvudsaklig inriktning på handelssjöfartens behov men även med beaktande av andra behov i samhället. Sjömätning är en kostsam och tekniskt avancerad verksamhet och vikten av samverkan och kännedom om vad som redan finns insamlat och vad som planeras genomföras är därför viktigt för att undvika dubbelarbete och för att skapa möjligheter till samarbete tillika kostnadseffektivitet.

Genom att kommunicera Sjöfartsverkets preliminära sjömätningsplaner hoppas vi kunna påbörja en systematisk dialog om behov och finna möjligheter till samverkan kring sjömätning, för verksamhetsåret 2018-2020. Ser du möjligheter till samverkan mellan er verksamhet och Sjöfartsverket är du välkommen att kontakta oss på:

Kontakt

Kundtjänst Sjögeografi
Tfn: 010-478 58 10
E-post sma@sjofartsverket.se