Start > Våra tjänster
Lotsbåt tillgänglig för transporttjänster

Sjöfartsverket finns på 30 orter längs hela kusten och har ca 70 stycken lotsbåtar som är specialutrustade för persontransporter ut till fartyg. Vi kan erbjuda transporttjänster i områden med begränsat utbud av service. Det kan gälla både person- och godstransporter.

Säkra transporter

Att utföra persontransporter till sjöss på ett säkert sätt i alla väder är något som Sjöfartsverket har stor erfarenhet av. Vi transporterar lotsar till cirka 32 500 lotsningar året runt. Därtill kommer ett antal sjöräddningsuppdrag samt övriga transporter. Detta gör oss till experter vad det gäller säkra persontransporter till sjöss.  

För leverantörer av el, tele och VA med abonnenter i skärgården erbjuder vi felavhjälpningstransporter. Det kan också handla om sjukvårdstransporter eller transporter på is och till och med isbrytning. Lyft, flytt eller positionering av maritima objekt är ett av våra specialområden.

Beställ transporttjänster

Transporter beställs genom lotsbeställningscentralen i det aktuella området. Centralerna är bemannad dygnet runt.

Dela artikeln