Start > Om oss > Bilder och media

På denna sida hittar du anpassade logotyper som får användas i reklam- och marknadsföringssyfte.

Andra logotyper än de som finns på denna sida får inte användas på ett sådant sätt att det kan tolkas som att Sjöfartsverket sponsrar eller på annat sätt stödjer en enskild produkt eller företag.

Det finns två olika logotyper:

  1. För företag som säljer sjökort, båtsportkort och rasterdata levererade av Sjöfartsverket.
  2. För företag med licensavtal gällande S57-data.

Andra företag än de ovan nämnda företagen får ej använda dessa logotyper.

Logotyperna får användas i er annons, broschyr, på er webbplats, etc. Logotyperna är i PNG-format och 601 pixlar höga. Klicka på den bild du vill ha för att få fram den "högupplösta" versionen och spara sedan ned denna till din dator.

Om du har frågor rörande avtal kan du kontakta Kundtjänst på 010-478 5810 eller sma@sjofartsverket.se.

Om du har frågor rörande logotyperna eller önskar andra bakgrundsfärger, filformat eller upplösningar kontakta Stab Information på info@sjofartsverket.se, så ska vi försöka hjälpa.

För all användning av dessa logotyper gäller följande:

  • Logotypen får ej ändras i form, färg eller propotioner.
  • Logotypen får ej beskäras eller på annat sätt förvanskas.
  • Vid användning på webbplats ska logotypen utgöra en länk till Sjöfartsverkets webbplats (www.sjofartsverket.se). Det ska även finnas en alt-text innehållande texten "Till Sjöfartsverkets webbplats" eller dylikt. 
  • Logotypen får ej tryckas/visas i så liten storlek att texten "Sjökortsdata från" inte är normalt läsbar. 

Logotyper för företag som säljer sjökort och rasterdata från Sjöfartsverket

(c) Sjöfartsverket    (c) Sjöfartsverket

(c) Sjöfartsverket           (c) Sjöfartsverket

 

Logotyper för företag med licensavtal gällande S57-data

  (c) Sjöfartsverket (c) Sjöfartsverket

  (c) Sjöfartsverket        (c) Sjöfartsverket

 

Dela artikeln