Start > Om oss > Bilder och media

Logotypen får användas i svart, i profilfärgen cyan eller vit mot färgad bakgrund. Placera alltid symbolen fri från text, andra märken eller i övrigt störande inslag. Avståndet ska vara minst hälften av märkets höjd.

Sjöfartsverkets logotyp får aldrig användas på ett sådant sätt att det kan tolkas som att Sjöfartsverket sponsrar eller på annat sätt stödjer en enskild produkt eller företag. Det enda undantaget från denna regel hittar du här >> 

Kontakta Stab Kommunikation på Sjöfartsverket om du behöver Sjöfartsverkets logotyp - info@sjofartsverket.se.

Sjöfartsverkets logotyp - vänsterställd

 

Sjöfartsverkets logotyp - vänsterställd, engelsk

Dela artikeln