Start > Om oss > Forskning och innovation

Bild på lotsbåt 794 som används som testbåt under projektet green pilot

Målet med GreenPilot-projektet är att visa att införandet av metanol som bränsle för mindre fartyg kan förbättra konkurrenskraften och minska miljöpåverkan. Målgruppen är både kommersiell verksamhet och fritidsbåt.

GreenPilot, som började i mars 2016, avser att konvertera en pilotbåt till metanoloperation för att visa hur en metanolomvandling av ett mindre fartyg kan utföras i praktiken och för att visa de utsläppsminskningar som kan uppnås.
Metanol är en svavelfri renbrinnande alkohol som har minskat utsläppen av skadliga partiklar och kväveoxider jämfört med konventionella marina bränslen.

Det finns för närvarande inga gällande regler som gäller för installation av lågt flampunktsbränsle i små fartyg. Projektet kommer också att lösa detta problem och föreslå relevanta regler och krav.

I projektet kommer en rad olika metanolförbränningskoncept att utvärderas. Konceptet som anses vara det mest lämpliga kommer att vidareutvecklas. Laboratorietestet kommer att utföras för att verifiera prestanda avseende drift och utsläpp och motorerna kommer att vara utrustade för marin installation.

Bild på motorer

Projektpartner inkluderar; Sjöfartsteknikforumet (projektledning), ScandiNaos (teknisk projektledning), SSPA, Sjöfartsverket och Transportverket.

Projektet kommer att upphöra 2018.

Dela artikeln