Start > Om oss > Visningsfyrar

Det här är fyren som också går under namnet Långe Erik, ett namn som ingen vet hur det har uppkommit.

Fyren är ett smäckert och stilrent torn som är byggt i putsad Ölandssten, förutom de nedersta sex meterna som är oputsade och avskilda med en vacker kantlist.

Fyren är 32,1 meter högt och byggdes under åren 1844-1845 och tändes 1845. Det var Kungliga Maj:t som beviljade medel för byggandet av en fyrplats.

Fyren på Ölands norra udde är den första fyren i Sverige som helautomatiserades. Det var 1976.

Dela artikeln