Start > Om oss
En av Sjöfartsverkets fyrtekniker

Välkommen till Sveriges vackraste arbetsplats

Utan sjöfarten stänger Sverige. 90 % av Sveriges export och import går idag via sjövägen.  Sjöfartsverket leverera effektiva transportmöjligheter via säkra sjövägar dygnet runt året runt och den samhälleliga betydelsen av vårt uppdrag är något vi är stolta över. Vi finns till för våra kunder, och tillsammans med dem vill vi göra skillnad för sjöfarten och Sverige. Genom vårt arbete är vi med och skapar förutsättningar för Sveriges näringsliv att konkurrera och växa.

>>Lediga tjänster på Sjöfartsverket

Sjöfartsverket tar ansvar för framtidens sjöfart och erbjuder moderna och säkra sjövägar med service dygnet runt. Vi är ett tjänsteproducerande affärsverk med ca 2000 medarbetare utspridda längs hela Sveriges kust. Våra tjänster består bland annat av lotsning, farledservice, isbrytning, sjötrafikinformation, sjökartläggning, sjö- och flygräddning samt sjömanservice.

På Sjöfartsverket arbetar du ofta under stor frihet och du är stolt över din yrkesroll För oss är det viktigt att du trivs med ditt jobb. Förhoppningsvis lockas du av våra goda arbetsvillkor där du kan förena arbetsliv och privatliv. Kanske ser du även förmånen i att ha Sveriges vackra kustlandskap som arbetsplats. Men troligen lockas du framför allt av att kunna vara professionell i en unik yrkesroll. Det gör i alla fall vi som arbetar på Sjöfartsverket idag.

När vi frågar våra medarbetare hur det är att arbeta på Sjöfartsverket säger i princip alla att de trivs med sina arbetsuppgifter och är stolta över Sjöfartsverkets samhällsuppdrag. Chefer och kollegor får även gott betyg och kanske hittar vi här svaret på varför få medarbetare väljer att lämna oss.

Mycket är bra men självklart är inte allt perfekt på Sjöfartsverket och inom sjöfartsnäringen.  Det är mycket som i framtiden kan utvecklas. Som svensk myndighet vill vi ta ansvar och vi jobbar hårt med hållbarhetsfrågor. Hela vår styrmodell utgår ifrån en hållbarhetsmodell med tre fokusområden:

  • Vi värnar om våra medmänniskors välbefinnande och utveckling genom att bedriva en säker verksamhet som vilar på en sund värdegrund.
  • Vi verkar för minskad miljö- och klimatpåverkan genom en säker och hållbar sjöfart.
  • Genom professionell verksamhet och stabila finanser hjälper vi våra kunder att stärka sin konkurrenskraft.

90 % av Sveriges export och import går som sagt idag via sjövägen. Tack vare den siffran har Sjöfartsverket en viktig roll och kan ha en långsiktig trygghet i utvecklingsarbetet mot en ännu bättre framtida sjöfart. Men för att lyckas med detta utvecklingsarbete behöver vi ständigt nya kompetenta medarbetare som delar vår värdegrund och som vill ta ansvar för vårt samhälle

Interna Länkar

Dela artikeln