Start > Om oss > Jobba hos oss > Möt våra medarbetare

Foto: Jörgen Svensson

Det här kan jag tänka mig att göra resten av livet! Anna Erman är styrmannen som klev av det stora fraktfartyget för att i stället styra den lilla lotsbåten. Hon trivs utmärkt med blandningen av det snabba och hektiska och lugnet.

Anna Erman har sedan barnsben haft kontakt med sjön. Men en platsannons från Sjöfartsverket gav insikten om möjligheten bli båtman. Som tur var fick hon jobbet, ett jobb som hon kan tänka sig ha resten av livet.

- Det är nog många som inte har fullständig koll på båtmansyrket, säger Anna Erman. Många vet vad en lots gör men inte att lotsen är beroende av att vi båtmän sköter logistiken och tar hand om underhållet på våra lotsbåtar. Vi är en viktig länk i lotsningsuppdraget, men är inte lika synliga för kunden som lotsarna är.

En båtmans huvuduppgift är att på ett säkert och effektivt sätt transportera lotsen till och från de fartyg som behöver lotsning. Det innebär att båtmannen alltid står i beredskap. På Kalmar lotsstation är det alltid två båtmän i beredskap varav en har inställelsetid på 15 minuter. Inställelsetiden för Kalmars båtmän är kortare än normalt då de utöver lotsningsuppdragen ska hjälpa till vid eftersök av personer som hoppat från Ölandsbron.

Sjöräddning är ytterligare ett uppdrag för båtmännen. När en sådan situation uppkommer samarbetar de med Kustbevakningen och Sjöräddningssällskapet. Att hela tiden hålla sig uppdaterad kring sjöräddning är en del av båtmanyrket. Därför deltar de regelbundet i olika övningar.

Förutom det nära samarbetet med lotsarna är lotsplaneringen i Malmö en viktig del av båtmännens arbetsdag. Framför allt stöttar lotsplaneringen upp på kvällar och nätter med det praktiska planeringsarbetet kring uppdragen. Dessutom ser de till att purra (väcka) båtmännen i god tid innan de ska ut på uppdrag.

Anna Erman är relativt unik som båtman. Hon är kvinna. På Kalmar lotsstation är hon den enda kvinnan och antalet kvinnliga båtmankollegor inom Sjöfartsverket är begränsat. Anna Erman tycker inte att det är speciellt konstigt med tanke på den mansdominans som gäller inom sjöfarten.

- Jag tror att det förändras på sikt, säger Anna Erman. Fler och fler kvinnor väljer att utbilda sig inom sjöfartsyrkena och ju fler som utexamineras desto fler kommer söka de olika typer av jobb som finns på marknaden. Inom mitt yrke kommer det också att bli många pensionsavgångar framöver och då finns det också möjligheten att anställa fler kvinnor.

Ur Sjörapporten nummer 6, 2014.

Dela artikeln