Start > Om oss > Jobba hos oss > Möt våra medarbetare

Foto: Sara Loftås

Att bygga ny farled in till hamn är att synka naturens villkor med hamnens önskemål och ändå skapa en farled som är säker och bra att köra på. Den utmaningen gillar Bertil Skoog som ritar farleder.

– Det är kul, säger han. Jag gillar problemlösning, att försöka hitta det bästa alternativet. Farleden ska vara så rak som möjligt men påverka miljön så lite som möjligt.

I grunden är Bertil Skoog sjökapten med många års erfarenhet av att köra passagerarfärjor och bilfartyg. När familjen utökades passade ett landbaserat jobb på Sjöfartsverket perfekt.

Han framhåller samhällsnyttan som viktig orsak till att han gillar sitt jobb.

– Bättre farleder innebär att Sveriges utrikeshandel säkras när hamnarna kan ta in större fartyg. Dessutom är det mycket bättre för miljön att transportera gods till sjöss än på land, säger han.

Ytmaterialet i farledsprojekt är förstås en baggis. Sjön ligger där den ligger, alltid redo för en seglats. Det är under ytan jobbet sker.

Farledsprojekt utgår alltid från ett transportbehov. I det pågående projektet i Luleå är det gruvnäringens behov av ökad transportkapacitet som ställer krav på en farled anpassad för större fartyg.

För att kunna rita farleder behöver Bertil Skoog djupkartor.

– Det är kollegorna på sjögeografiska enheten som sjömäter och gör de djupkartor som jag sedan ritar in farleden på.

Han utgår från ett sjökort med djupkurvor i olika färger. En blå djupkurva betyder att djupet är bra och inte behöver åtgärdas. För att undvika onödig muddring utnyttjas det blå området i så stor utsträckning som möjligt.

Därefter är det dags att ta sig en titt på naturen, allt det som inte är möjligt att flytta på.

– Vi spränger inte bort öar exempelvis. Dessutom är det mycket dyrare att spränga än att gräva.

När kantlinjer och sjömärken ritats in är det dags för samråd med områdets lotsar. Deras synpunkter är viktiga för slutresultatet.

Den nya farleden testkörs också av lotsar i simulatorn i Göteborg. De testar körning i både dagsljus och mörker samt under olika vind och siktförhållanden.

– Det är först vid simuleringen som vi ser om linjedragning och utmärkning verkligen funkar ihop.

När miljökonsekvensbeskrivningar, tillståndsansökningar och upphandlingar är klara är det dags för praktiskt arbete. Men då ritar Bertil Skoog redan på nästa projekt.

Fakta

Muddra = Att avlägsna bottensediment.

Ur Sjörapporten nummer 2, 2014.

Dela artikeln