Start > Om oss > Jobba hos oss > Möt våra medarbetare

Hon är meteorologen som blev gruppchef på SMHI. Nu har Emma Grönkvist landat på Sjöfartsverket för att planera isbrytning.

Som många med liknande utbildning började Emma Grönkvist sin karriär på SMHI med att göra meteorologiska grundprognoser. Men efter 8 år, varav två år som gruppchef började hon som driftoperatör och system förvaltare på Isbrytarledningen i våras.

– Det var ett ganska naturligt steg för mig som meteorolog. Att börja allmänt för att sedan specialisera mig, och att specialisera mig mot just sjöfart är väldigt roligt, säger Emma.

Redan som meteorolog på SMHI fick hon bekanta sig med Sjöfartsverket. Hon tog fram isprognoser till isbrytarledningen på Sjöfartsverket och annan sjöfart, och 2013 fick hon följa med isbrytaren Frej under isbrytningsexpedition.

– När du gör prognoser underlättar det att förstå verksamheten du gör prognoser till. Det kan vara svårt att förstå verkligheten i Bottenviken från ett kontor i Norrköping om du aldrig varit där.

Sjöfartsverkets isbrytarledning följer noggrant upp isläget och förändringar. Genom att utfärda trafikrestriktioner underlättar de isbrytarnas verksamhet: en säker och smidig trafik till och från de svenska hamnarna.

– Jag använder mina kunskaper från meteorologin mycket i min nya roll. Vi gör långtidsplanering för vilka hamnar som ska ha trafikrestriktioner minst sex dagar i förväg, och då underlättar det att vara väl insatt i väderprognosen.

Jobbet är säsongsbundet. Vintertid koordinerar hon isbrytare. Varannan vecka under issäsongen är hon i beredskap då isbrytningens verksamhet pågår 24 timmar om dygnet. Ibland behöver hon ta snabba beslut då isläget kan förändras hastigt. Det kräver att hon tar beslut av omfördelning av isbrytande resurser, till exempel bogserbåtar och isbrytare.

– Jag kan bli uppringd mitt i natten. Ett fartyg kan till exempel ha kört fast i isen på Mälaren och en bogserbåt behöver hyras in för att bryta loss den.

Sommarhalvåret innebär mer administrativa uppgifter. Till exempel har hon varit med och nyutvecklar IBNext: ett planeringsverktyg där användaren får tillgång till bland annat hamnlistor, satellitbilder och väderprognoser.

– Alla kan egentligen ta del av en väderprognos, men som meteorolog kan jag lättare göra en bedömning om den är tillförlitlig. Det är min största styrka.

Text: Emma Edström

Foto: Anders Ristenstrand

Dela artikeln