Start > Om oss > Jobba hos oss > Möt våra medarbetare

Att arbeta med IT är att arbeta med de system och funktioner som nästan alla vi andra behöver i våra jobb. Är vi bundna av tekniska lösningar i vardagen, är inte arbetsplatsen någon skillnad – varken för ekonomer eller för lotsar. Susanne Selander och Patric Kinnestrand jobbar som systemutvecklare på Sjöfartsverket och är två av de bärande brickorna i att få verksamheten att flyta som den ska.

Det är allmänt känt att flyget och rymdfarten drivit på IT-utvecklingen, men att sjöfarten ligger i framkant är det kanske inte alla som vet. Ett exempel är företaget Rolls Royce, som har utvecklat teknik för autonoma fartyg i cirka tio års tid. Ett annat exempel är det arbete som sker på Sjöfartsverket just nu.

Här är kompetenserna breda och kunskaperna djupa på IT-avdelningen. Man expanderar och utvecklas, och det finns en ambition att förändra synen av IT – man har gått från att vara endast en enhet till att bli en egen avdelning.

– En av anledningarna till att jobba här är att man får samverka med hela verksamheten och möta kollegorna. Att vi är på väg framåt rent tekniskt bidrar också, säger Susanne Selander som är systemutvecklare.

Susanne jobbar bland annat med Business Intelligence. Hennes lösningar leder till att man kan göra jämförelser mellan data i olika system, data som sedan kan utgöra beslutsunderlag för förbättringar. Oftast är det chefer och projektledare som använder Susannes lösningar, men hon har även uppdrag från andra delar av Sjöfartsverket, som Sjö- och flygräddningen och lotsning.

Kollegan Patric Kinnestrand, även han systemutvecklare, jobbar bland annat mot avdelning för Sjögeografi och systemen de använder i arbetet med sjömätningsdatan som samlas in.

– En stor fördel här är att det på ett sätt är ganska litet, men man håller på med väldigt mycket. Och så länge det finns data att hämta, kan man alltid göra något spännande, säger Patric och ler.

Morgondagens teknik förändrar sjöyrkena i grunden. Men för att förändringen ska ske behövs människor som kan utveckla den och på Sjöfartsverket känner man av konkurrensen från konsult- och IT-bolag. Men det blåser varma vindar på IT-avdelningen. Synen på avdelningen som en bärande del istället för endast en stöttande ger dem möjlighet att komma nära kollegorna på andra avdelningar.

– Vi arbetar från ax till limpa med de produkter som vi tar fram. Man är med i hela kedjan, från kravspecifikation till färdiga produkter och att utbilda användarna, säger Susanne.

– Det är givande att få sitta så nära verksamheten. Att få reda på hur de använder systemen och att få snabb respons skapar bättre underlag för att kunna hjälpa dem när det behövs, säger Patric.

Dela artikeln