Start > Om oss > Jobba hos oss > Möt våra medarbetare

Foto: Martin Samuelsson

Det viktigaste verktyget för att undersöka maritima ekoförhållanden är havsfisket, och för att lyckas bra med det behövs en trålare i besättningen. På det nya forskningsfartyget Svea är det Micael Öst som fått trålmästartiteln i den ena av besättningarna.

Ett jobb som trålmästare innebär att Micael ansvarar för själva fisket och tar hand om trålarna både innan, under och efter fisket. När de går sönder är det han som lagar dem. Sjöfartsyrkena håller på att bli bristyrken, men för Micael är det givet med ett jobb på sjön.

­-Jag har fiskat i trettiofem år och är nöjd med det livet. Man blir ett sammansvetsat gäng som ligger ute på fiske i två, tre, ända upp till fem veckor ibland. Därefter har man har lika mycket ledig tid och det är skönt. Jag gillar att jobba hårt och sedan ha en längre sammanhängande ledighet när jag går iland. Då har man tid att göra något annat meningsfullt.

-Jag var ute och fiskade med ett danskt forskningsfartyg i tolv dagar i samband med att jag anställdes av Sjöfartsverket och det var jätteroligt. Dessförinnan har jag fiskat all typ av fisk, från Atlanten till Bottenviken. I Bottenviken och i Östersjön är det mest strömming, västeröver blir det skarpsill och annan havsfisk.

Micael har även andra arbetsuppgifter utöver trålfisket och underhållet av redskapen. Han tar vattenprover och assisterar forskarna. Svea utför också en del farledsunderhåll i svenska farvatten, där besättningen hjälps åt.

­- Det var fartyget som lockade mig till Sjöfartsverket, men en statlig anställning känns förstås trygg. Man kan förvänta sig ordning och reda, säger Micael Öst.

Under våren har Svea legat vid kaj i Vigo, Spanien. Besättningen har varit där och hjälpt företaget som byggt fartyget att färdigställa henne för leverans.

­-Vi i besättningarna har varit här nere och hjälpt till, men det är företaget som byggt Svea som levererar henne till Sverige. Det ska bli hemskt roligt att jobba på en ny, fin båt.

Kort om Svea

Svea ägs av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och att äga ett forskningsfartyg av Sveas storlek är nytt för dem. Sjöfartsverket har både rekryterings- och personalansvar för besättningen. En regelbunden uppgift för Svea är att göra expeditioner i Västerhavet och Östersjön. Undersökningarna genomförs på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten för att övervaka fiskbestånd och havsmiljön. Sveas hemmahamn kommer vara i Lysekil.

Dela artikeln