Start > Om oss > Jobba hos oss > Yrkesroller
Lotsbåt

En lots är en person som ombord på fartygen tar ansvar för dess framfart in till och ut från en hamn eller genom en kanal. För att transportera lotsar till och från fartygen har Sjöfartsverket egna lotsbåtar som bemannas av just båtmän.

Av säkerhetsskäl är det två båtmän ombord. Arbetet som båtman innebär att i alla väder ta sig till det inkommande eller avgående fartyget för att se till att lotsen så säkert som möjligt ska kunna ta sig ombord på eller av ett fartyg.

Ett arbetspass som båtman börjar i regel med överlämning från avgående personal, antingen muntligt eller skriftligt, så att man vet statusen på de lotsbåtar som ska användas. Ihop med det vill man informera sig om trafikbilden. Schemat för en båtman är helt anpassat efter lotsplatsens specifika trafiksituation. Samtliga lotsplatser har dygnetruntservice och det är trafikbilden som bestämmer när arbetet ska utföras. Fördelningen mellan arbetstid och beredskap kan därför se olika ut beroende på om det är mycket eller lite trafik på hamnen.

Kombination navigationskunskaper och lokalkännedom

För att kunna transportera lotsar till fartygen i alla väder gäller det att kunna navigera och ha god lokalkännedom. Stormar med vågor högre och längre än de båtar vi kör eller nedsatt sikt som dimma eller snöglopp gör att navigeringen försvåras och det är där lokalkännedomen kommer in, att känna igen de ekon man ser på radarn trots vågornas eller nederbördens störning av radarbilden. Navigeringsmetoderna sträcker sig från optisk navigering till helt instrumentell navigering. Självklart görs detta även på natten.

När lotsen sedan ska av eller på ett fartyg gäller det att skapa så goda bordningsmöjligheter som det går. Båtmannen kör då lotsbåten intill fartyget där lotsporten och/eller lotslejdaren är. Steget mellan lotsbåt och lejdare är det mest riskfyllda momentet för en lots och det gäller att skapa så goda förhållanden för det momentet som möjligt. Innan bordning tas kontakt med fartyget för instruktioner och för att samtliga ska vara beredda inför bordningen. En av de två båtmännen ombord på lotsbåten går ut på däck inför bordningen och ombord på fartyget har de personal vid lotslejdaren, allt för att öka säkerheten. När lotsen tar steget mellan fartygen är samtliga koncentrerade.

Om det blir sjöräddning avbryts ordinarie uppdrag för sjöräddningsinsatsen. Inte sällan är vi först på plats. Våra lotsbåtar är utrustade med sjöräddningsmateriel och som båtman är man utbildad i Search And Rescue.

Skötsel och underhåll är viktigt

För att lotsbåten ska kunna klara alla påfrestningar är den konstruerad och utrustad enbart för sitt ändamål. Skötsel och underhåll är därför extremt viktigt. I båtmannens arbetsuppgifter ingår att regelbundet göra kontroller på båtarna och att laga det man kan på plats.

I vårt omväxlande, avlånga land är ju också klimatet minst sagt skiftande. På flera platser har man inte haft is på flera år medan man på andra platser måste köra speciella isgående lotsbåtar eller hydrokoptrar.

En stor del båtmän, men inte alla, arbetar med utprickning, att sätta flytande sjömärken på rätt plats och justera dem om de flyttar sig eller sjunker under året. Tillsyn och underhåll av fyrar ingår också som arbetsuppgift för båtmän på en del platser.

När du börjar som båtman får du utbildning i de uppgifter som är specifika för båtmanstjänsten och platsen. Den lokala utbildningen är olika lång på olika platser. Efter det kliver du in i ett program med grundutbildning och vidareutbildning för att upprätthålla och utveckla kompetensen.

Att vara båtman i Sjöfartsverket kan alltså vara väldigt skiftande från plats till plats, trafikintensitet och rådande vädertyper. Omväxlande är ordet. Men likväl trivs vi bra. Vi jobbar nog ändå på Sveriges vackraste arbetsplats.

Dela artikeln