Start > Om oss > Jobba hos oss > Yrkesroller
En av sjöfartsverkets helikoptrar

Har du erfarenhet av sjöfart eller flygfart? Tycker du att det skulle vara intressant att arbeta på en räddningscentral och kommunicera med fartyg eller luftfartyg via radio och dator? Då kanske arbetet som räddningsledare kan vara ett alternativ för dig.

Som räddningsledare leder och samordnar du sjö eller flygräddningsinsatser. Arbetsplatsen finns vid Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral i Göteborg även internationellt kallad Joint Rescue Co-ordination Centre (JRCC). Där svarar man för räddning och efterforskning av nödställda inom Svensk sjöräddningsregion (SRR) och inom Svensk flight information region (FIR). I praktiken innebär det hela den svenska kusten och hela det svenska luftrummet samt Vänern, Vättern och Mälaren.

Stora och små olyckor

Räddningsledaren arbetar med datorer och tar emot telefonsamtal och radiosamtal om allt från stora olyckor ex. färjeolyckor, olyckor med flygplan, badplatstillbud etc. Det kommer larm från fartyg, flygplan, fritidsbåtar, fritidsflygplan etc. som har hamnat i nöd eller från anhöriga som saknar någon antingen till sjöss eller i luften. En person som kontaktar sjö- och flygräddningscentralen kan ha sett en föremål som driver till sjöss eller att en helikopter störtat. En skoter kan ha åkt genom isen eller någon kanske håller på att drunkna.

Dessa samtal ska du som räddningsledare utvärdera och analysera. Du bedömer vilka räddningsinsatser som krävs. Du samarbetar med Kustbevakningen, Försvarsmakten, Polisen, Luftfartsverket, SSRS, Länsstyrelsen, Transportstyrelsen, Statens haverikommission, kommunala räddningskårer med flera. Efter bedömningen skickar du enheter som tillhör någon av dessa organisationer.

Till sitt stöd har räddningsledaren olika datoriserade kartbilder, effektiva loggprogram samt olika register för att underlätta arbetet. Räddningsledaren bedömer sedan vilka resurser som bör larmas ut för att bistå den nödställde exempelvis båt, flyg eller helikopter till olycksplatsen.

Samarbetar, leder och instruerar

Du samordnar, leder och instruerar räddningsstyrkorna under räddningsarbetet. Ifall räddningsarbetet är mera omfattande, leds arbetet oftast på plats av en så kallad Aircraft Co-ordniator (ACO) eller On Scene Coordinator, OSC, som arbetar enligt ditt beslut och rapporterar om arbetets gång till dig.

Sjö- och flygräddningscentralen är alltid bemannad och räddningsledarens arbetstid är schemalagd under årets alla dagar. Du har även administrativ tid då du arbetar med egna projekt, exempelvis planering inför en övning etc. Du är även med på möten som rör både sjö- flygräddning, runt om i landet och även utomlands.

 

Dela artikeln