Start > Om oss > Lagrummet

Remiss av förslag till ny avgiftsföreskrift avseende SJÖFS 2018:18
Remiss av förslag till ny föreskrift avseende SJÖFS 2018:19
Remiss av förslag till ändring av föreskrifter om taxa för fartyg på Trollhätte och Södertälje kanal
Remiss av förslag till ändring av föreskrifter om taxa för fritidsfartyg på Trollhätte Kanal, Säffle kanal samt Södertälje kanal

Remiss av förslag till ny avgiftsföreskrift avseende Sjöfartsverkets farledsavgifter (SJÖFS 2018:18)

Välkommen att ta del av Sjöfartsverkets förslag till ändring av rubricerade föreskrifter. De ändringar som föreslås framgår av förslag till nya föreskrifter och bifogad konsekvensutredning.

Sjöfartsverket tar tacksamt emot era synpunkter senast den 2 september 2019. Synpunkterna lämnas skriftligen till sjofartsverket@sjofartsverket.se eller till följande adress: Sjöfartsverket, 601 78 Norrköping. Vänligen ange vår beteckning 19-03047 i ert remissvar.

Har du frågor med anledning av förslaget är du välkommen att kontakta Joachim Henriksson per e-post på joachim.henriksson@sjofartsverket.se eller på 010-478 48 89.

Konsekvensutredning farledsavgifter
Sjöfartsverkets författningssamling farledsavgifter 2020
PM miljöincitament

 

Remiss av förslag till ny föreskrift avseende Sjöfartsverkets lotsavgifter (SJÖFS 2018:19)

Välkommen att ta del av Sjöfartsverkets förslag till ändring av rubricerade föreskrifter. De ändringar som föreslås framgår av förslag till nya föreskrifter och bifogad konsekvensutredning.

Sjöfartsverket tar tacksamt emot era synpunkter senast den 2 september 2019. Synpunkterna lämnas skriftligen till sjofartsverket@sjofartsverket.se eller till följande adress: Sjöfartsverket, 601 78 Norrköping. Vänligen ange vår beteckning 19-03048 i ert remissvar.

Har du frågor med anledning av förslaget är du välkommen att kontakta Joachim Henriksson per e-post på joachim.henriksson@sjofartsverket.se eller på 010-478 48 89.

Konsekvensutredning lotsavgifter
Sjöfartsverkets författningssamling lotsavgifter 2020

 

Remiss av förslag till ändring av föreskrifter om taxa för fartyg på Trollhätte och Södertälje kanal

Välkommen att ta del av Sjöfartsverkets förslag till ändring av rubricerade föreskrifter. De ändringar som föreslås framgår av förslag till nya föreskrifter och bifogad konsekvensutredning.

Sjöfartsverket tar tacksamt emot era synpunkter senast den 2 september 2019. Synpunkterna lämnas skriftligen till sjofartsverket@sjofartsverket.se eller till följande adress: Sjöfartsverket, 601 78 Norrköping. Vänligen ange vår beteckning 19-03049 i ert remissvar.

Har du frågor med anledning av förslaget är du välkommen att kontakta Joachim Henriksson per e-post på joachim.henriksson@sjofartsverket.se eller på telefon 010-478 48 89.

Konsekvensutredning Trossföring
Sjöfartsverkets författningssamling trossföring 2020

 

Remiss av förslag till ändring av föreskrifter om taxa för fritidsfartyg på Trollhätte Kanal, Säffle kanal samt Södertälje kanal

Välkommen att ta del av Sjöfartsverkets förslag till ändring av rubricerade föreskrifter. De ändringar som föreslås framgår av förslag till nya föreskrifter och bifogad konsekvensutredning.

Sjöfartsverket tar tacksamt emot era synpunkter senast den 2 september 2019. Synpunkterna lämnas skriftligen till sjofartsverket@sjofartsverket.se eller till följande adress: Sjöfartsverket, 601 78 Norrköping. Vänligen ange vår beteckning 19-03050 i ert remissvar.

Har du frågor med anledning av förslaget är du välkommen att kontakta Joachim Henriksson per e-post på joachim.henriksson@sjofartsverket.se eller på telefon 010-478 48 89.

Konsekvensutredning fritidsbåtar
Sjöfartsverkets författningssamling fritidsfartyg 2020

Dela artikeln