Start > Om oss > Lagrummet

Förteckning enligt 18c § författningssamlingsförordningen (1976:725) över samtliga gällande författningar och allmänna råd per den 31 december 2018 som beslutats av Sjöfartsverket eller någon föregångare till denna.

Förteckningen är indelad i kronologisk ordning efter grundförfattningar. Ändringsförfattningar ligger under respektive grundförfattning.