Start > Om oss > Lagrummet > Systematisk förteckning


Grundförfattning Beskrivning
1983:62 Föreskrifter till förordningen (1983:140) om statsbidrag för omhändertagande av oljeavfall m.m. från fartyg
2001:12

Mottagning av avfall från fartyg

Ändringsföreskrifter:
2008:46 - 1 kap. 4 §, 6 kap. 9 § samt 7 kap. 2 och 3 §§

2001:13 Mottagning av avfall från fritidsbåtar

Sidan uppdaterad: 2018-01-18