Start > Om oss > Lagrummet > Systematisk förteckning

 

Grundförfattning Beskrivning
1958:A9 Ömsesidigt medgivande av rätt till kustfart för svenska och norska fartyg
1958:A23 Ömsesidigt medgivande av rätt till kustfart för danska och svenska fartyg
1982:50 Ömsesidiga överenskommelser om rätt till kustfart (kustfartstillstånd)
1998:19 Taxa för utfärdande av tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländska fartyg m.m.

Sidan uppdaterad: 2018-01-18