Start > Om oss > Lagrummet > Systematisk förteckning

  

Grundförfattning Beskrivning
1992:1 Avtal mellan Sjöfartsverket och Trollhätte kanalverk angående debitering och uppbörd av farledsvaruavgift för gods som transporteras på Trollhätte kanal
1996:15 Högsta pris för vissa lastbilstransporter till och från Gotland m.m.

2018:1

Taxa för fartyg på Trollhätte kanal

2018:18

Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgift

Rättelseblad

2018:19

Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

2018:20

Sjöfartsverkets föreskrifter om taxa för fritidsfartyg på Södertälje kanal

Sidan uppdaterad: 2019-03-14