Start > Om oss > Lagrummet > Systematisk förteckning

  

Grundförfattning Beskrivning
1992:1 Avtal mellan Sjöfartsverket och Trollhätte kanalverk angående debitering och uppbörd av farledsvaruavgift för gods som transporteras på Trollhätte kanal
1996:15 Högsta pris för vissa lastbilstransporter till och från Gotland m.m.

2015:2

Taxa för fritidsfartyg på Södertälje kanal

2017:26

Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

2017:27

Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgift

 2018:1

 Taxa för fartyg på Trollhätte kanal

Sidan uppdaterad: 2018-05-02