Start > Press

Båtbrand i Östergötlands skärgård i juni 2017, en av sommarens 900 sjöräddningsinsatser. De två personerna som befann sig ombord klarade sig utan fysiska skador. Båten gick däremot till botten. Foto: Sjöräddningssällskapet

Antalet sjöräddningsinsatser under fjolåret uppgick till 1208, vilket är marginellt högre än 2016. 2017 blev därmed det mest sjöräddningsintensiva året sedan 2007.

– I den södra halvan av landet inträffade en av de blåsigaste junimånaderna på länge vilket kan vara en faktor till att antalet sjöräddningsärenden under juni var det högsta på åtskilliga år, säger Laila Svendsen, driftchef vid Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral.

En starkt bidragande orsak till hur sjöräddningsinsatserna varierar är väderläget under sommaren. Juni 2017 går till historien som en av de blåsigaste junimånaderna i södra halvan av Sverige på länge, vilket märks på antalet sjöräddningsinsatser. Under juni bokfördes 195 sjöräddningsärenden, vilket är en toppnotering för den månaden sett till de senaste åren. Juli var dock som alltid den mest intensiva månaden för sjöräddningsorganisationen med 291 sjöräddningsinsatser, i samma nivå som föregående år. Merparten av ärendena sker under dag- och kvällstid, främst mellan klockan 9 och 21. Under samma tider har Sjö- och flygräddningscentralen utökad bemanning.

– Under augusti passerade stora områden med regn och skurar över landet. Detta kan ha avspeglats i det något minskade antalet insatser i augusti, 206, jämfört med föregående års 240 insatser, säger Laila Svendsen.

68 procent (824 fall) av sjöräddningsinsatserna rörde fritidsbåtar. 12 procent (145 fall) rörde handels- och passagerarfartyg medan knappt 10 procent (118 fall) av insatserna berörde personer som hamnat i nöd utan farkost, exempelvis simmare, skridskoåkare och pimpelfiskare.

De vanligaste larmorsakerna var maskin-/propellerhaveri (21 procent), grundstötning (16 procent) samt hårt väder/utsatt läge (12 procent).

Ytterligare upplysningar:

Sjöfartsverkets pressjour, tfn 010-478 48 40

Fakta om sjöräddningen i Sverige

  • I Sverige är det Sjöfartsverket som ansvarar för statlig sjöräddning när någon är i eller befaras vara i sjönöd, samt för sjuktransporter från fartyg. Ansvaret gäller kustområdet samt Vänern, Vättern och Mälaren, exklusive hamnområden och kommunalt vatten.

  • Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral, JRCC (Joint Rescue Co-ordination Centre), i Göteborg är navet i alla sjöräddningsinsatser. Centralen är bemannad dygnet runt och ansvarar för att ta emot larm och leda insatser vid sjö- och flygräddning.

  • Inslaget av samverkan i sjöräddningsarbetet är mycket stort; förutom det ideella Sjöräddningssällskapets resurser i form av personal och fartyg används även Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar och fartyg, Kustbevakningen, handelssjöfarten, polisen, Försvarsmakten och kommunala räddningstjänster. Även samarbete med andra nationer förekommer regelbundet.

Fakta – sjöräddning under fritidsbåtsäsongen

Cirka 85 procent av kalenderårets sjöräddningsfall inträffar under månaderna maj – september. Juli är månaden med enskilt flest sjöräddningsinsatser. Antal sjöräddningsinsatser månadsvis 2000 – 2017.

år

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Totalt

2017

32

35

36

60

120

195

291

206

94

73

38

28

1208

2016

37

22

39

46

105

168

292

240

94

72

32

32

1179

2015

21

23

30

42

58

126

240

205

95

60

22

14

936

2014

17

18

21

32

83

92

271

155

75

61

27

31

883

2013

28

13

28

20

83

144

277

161

78

55

36

27

950

2012

20

38

27

30

79

129

192

108

74

55

41

32

825

2011

32

26

40

43

80

154

224

188

91

92

30

28

1028

2010

44

29

34

44

81

151

318

177

108

61

30

28

1105

2009

35

25

23

50

109

167

289

184

98

70

43

23

1116

2008

30

30

32

33

78

151

255

207

69

77

43

31

1036

2007

25

21

43

60

75

203

380

216

156

62

27

30

1298

2006

27

25

25

40

75

145

241

172

108

60

45

29

992

2005

27

19

22

32

90

139

245

175

99

67

44

22

981

2004

22

25

16

53

101

114

214

198

83

48

31

26

931

2003

25

26

29

43

75

192

245

212

83

43

29

27

1029

2002

38

18

35

51

82

196

286

254

107

69

30

24

1190

2001

43

35

27

68

99

175

353

221

101

63

51

28

1264

2000

20

18

30

52

103

206

282

186

126

72

37

35

1167

 

 

Dela artikeln